TelVerde Ministerul Educaţiei: +4.080.081.100, pentru sesizarea oricăror disfuncţionalităţi privind desfăşurarea Evaluării Naţionale la clasa a VIII-a

TelVerde ISJ-MM: +4.080.081.6262 : Luni - Joi: 8.30-16.30, Vineri: 8.30-14.30

TelVerde Ministerul Educaţiei: +4.080.067.2031 - linie telefonică destinată elevilor, studenţilor şi părinţilor

TelVerde Ministerul Educaţiei: +4.080.067.2032 - linie telefonică destinată directorilor şi administraţiei publice locale

119 - număr unic de telefon la nivel naţional pentru cazurile de abuz împotriva copiilor


 

Evaluarea naţională la clasa a VIII-a

 


2024


Resumane

- Actualizare modul inscriere la examene nationale 2024 (Data actualizarii: 14.05.2024)

 

Examenul Real [Sesiunea Iunie-Iulie 2024]

- OME nr. 6155/2023, privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2023-2024: 2023-08-31-6155-ome-org-&-desf-en08-2023-2024.pdf (Data publicării: 11.09.2023)

- Documente de interes: 2010-08-31-4801-omects-evaluare-cls-08.docx; 2010-08-31-4801-omects-evaluare-cls-08-met.pdf; 2014-12-15-5113-omen-met-manag-risc-coruptie.docx; 2017-01-20-3124-omen-met-asig-suport-elevi-tulburari-de-invatare.docx; 2022-08-18-4730-ome-programe-eval-nat-cls-8.pdf (Data reamintirii: 11.09.2023)

- Procedura operaţională ME/DGIP nr. 26.112/2023, privind activitatea de supraveghere audio-video, prin intermediul sistemelor de supraveghere audio-video, în unităţile de învăţământ din sistemul naţional de învăţământ, pe perioada desfăşurării probelor şi activităţilor specifice din cadrul examenelor naţionale susţinute de absolvenţii claselor a VIII-a şi a XII-a/a XIII-a în anul şcolar 2022-2023: 2023-03-15-26112-me-dgip-proc-supravegh-audio-video.pdf (Data reamintirii: 11.09.2023)

- Procedura ME/DGIP, CNPEE, DM, DGJC nr. 33576/2022, cu privire la asigurarea condiţiilor de egalizare a şanselor pentru elevii cu deficienţe de vedere, deficienţe de auz şi tulburări de neurodezvoltare care susţin examenele naţionale: evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi examenul naţional de bacalaureat - sesiunea 2023: 2022-10-31-33576-me-dgip-cnpee-dm-dgjc-proc-asig-condit-egaliz-sanse-elevi-defic-evn08-&-bac-2023.pdf (Data publicării: 16.01.2023)


 

Simulare națională :: 5-7 februarie 2024

- Raport Maramureș - simulare evaluare națională 2024

- Ghid_operator CEX

- Ghid_profesor asistent responsabil cu scanarea lucrărilor

- Ghid_profesor evaluator

- Ordin ME nr. 6760 din 07.XII.2023 privind oragnizarea simularii Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a 2023-2024


Simulare la nivel județean - 11-13 decembrie 2023

- Procedură - Organizarea și desfășurarea simulării, la nivel județean, a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2023-2024: PO-simulare EN-judeteana-decembrie 2023.pdf (Data publicării: 11.09.2023)


Arhivă

- 2023-evaluare-nationala-cls-8.zip; 2022-evaluare-nationala-cls-8.zip; 2021-evaluare-nationala-cls-8.zip; 2020-evaluare-nationala-cls-8.zip; 2019-evaluare-nationala-cls-8.zip