Noutăţi

 


2020-2021

- Adresa ME-CSSÎP nr. 90/SI/07.06.2021, privind Programul manifestărilor prilejuite de Ziua eroilor - 10 iunie 2021: 2021-06-07-90-me-cssip-si-adresa-ziua-eroilor.jpg (Data publicării: 067.06.2021)

- Cercuri pedagogice semestrul II

- Perioada de desfășurare a examenelor de corigențe

- Înscriere grădiniță- etapa I -locuri disponibile

- Înscriere grădiniță - criterii specifice

- Ordin ME 3842 - echivalare/recunoastere niveluri de competente- bacalaureat (Data publicării: 28 mai 2021)

- Campania Teach Smart

- Cerere tip inscriere învățământ preșcolar 2021-2022(Data publicării: 28.05.2021)

- Anunț validare concurs-titularizare

- Declarație date corecte fișă înscriere

- Declarație identificare erori fișă de înscriere

- calcul medie departajare

- Reînscriere grădiniță - informații(Data publicării: 17.05.2021)

- HCJSU-MM nr. 78/14.05.2021, cu privire la aprobarea scenariilor de organizare şi funcţionare a unităţilor preuniversitar de stat din judeţul Maramureş: 2021-05-14-78-hcjsumm-scenarii.pdf (Data publicării: 16.05.2021)

- Procedura informatică de înscriere la grădiniță (Data publicării: 11.05.2021)

- HCJSU-MM nr. 77/07.05.2021, cu privire la aprobarea scenariilor de organizare şi funcţionare a unităţilor preuniversitar de stat din judeţul Maramureş: 2021-05-07-77-hcjsumm-scenarii.pdf (Data publicării: 09.05.2021)

- HCJSU-MM nr. 75/04.05.2021, cu privire la aprobarea scenariilor de organizare şi funcţionare a unităţilor preuniversitar de stat din judeţul Maramureş: 2021-05-04-75-hcjsumm-scenarii.pdf (Data publicării: 05.05.2021)

- Adresa ME 28269 - reinscriere și înscriere la grădiniță (Data publicării: 28.04.2021)

- HCJSU-MM nr. 73/16.04.2021, pentru aprobarea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în aplicarea HG nr. 432/08.04.2021, privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13.04.2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19: 2021-04-16-73-hcjsumm-masuri-prelungire-stare-alerta.pdf (Data publicării: 27.04.2021)

- Tabel unități care funcționează pe perioada vacanței - lista poate suferi modificări, în funcție de solicitările părinților, de concediile cadrelor didactice și de primirea avizului DSP  pentru noile solicitări

- Ministerul Sanatatii a dat posibilitatea DSP-urilor sa acorde aviz gradinitelor de functionare pe perioada vacantei prin adresa 8999 din 02 aprilie 2021

- Ordin ME 3558 din 29 martie 2021 - modificare și completare OMEC 3125 privind structura anului școlar 2020-2021

- HCJSU-MM nr. 66/27.03.2021, pentru aprobarea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în aplicarea HG nr. 348/25.03.2021, pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 3 la HG nr. 293/2021, privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14.03.2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19: 2021-03-27-66-hcjsumm-masuri-prelungire-stare-alerta.pdf (Data publicării: 28.03.2021)

- HCJSU-MM nr. 65/27.03.2021, cu privire la aprobarea scenariilor de organizare şi funcţionare a unităţilor preuniversitar de stat din judeţul Maramureş: 2021-03-27-65-hcjsumm-scenarii.pdf (Data publicării: 28.03.2021)

- Comunicat de presă - Adaptarea structurii anului şcolar la situaţia epidemiologică actuală: 2021-03-25-comunicat_adaptare structura an scolar la situatia epidemiologica_revcomp.docx (Data publicării: 25.03.2021)

- HCJSU-MM nr. 57/21.03.2021, cu privire la aprobarea scenariilor de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din judeţul Maramureş (Data publicării: 21.03.2021)

- Venituri brute angajați ISJMM- luna martie 2021(Data publicării: 16.03.2021)

- HCJSU-MM nr. 51/13.03.2021, pentru aprobarea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în aplicarea HG nr. 293/10.03.2021, privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14.03.2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19: 2021-03-13-51-hcjsumm-masuri-prelungire-stare-alerta.pdf (Data publicării: 14.03.2021)

- HCJSU-MM nr. 50/13.03.2021, cu privire la aprobarea scenariilor de organizare şi funcţionare a unităţilor preuniversitar de stat din judeţul Maramureş: 2021-03-13-50-hcjsumm-scenarii.pdf (Data publicării: 14.03.2021)

- SĂPTĂMÂNA MESERIILOR

- Instrucţiune nr. 37/SI/07.03.2021, privind elevii din clasele terminale şi educaţia remedială: 2021-03-07-37-mec-css-si-instructiune-elevi-clase-terminale-&-remedial.pdf (Data publicării: 07.03.2021)

- HCJSU-MM nr. 43/07.03.2021, cu privire la aprobarea scenariilor de organizare şi funcţionare a unităţilor preuniversitar de stat din judeţul Maramureş: 2021-03-07-43-hcjsumm-scenarii.pdf (Data publicării: 07.03.2021)

- Comunicat de presă ISJ Maramureş privind elevii din clasa a VIII-a, clasele a XII-a şi a XIII-a de liceu şi elevii din anii terminali din învăţământul profesional şi tehnic care vor merge, din 8 martie 2021, la şcoală: 2021-03-07-comunicat-de-presa-cursuri-din-8.03.2021.doc (Data publicării: 07.03.2021)

- O-ME/MS nr. 3459/280/06.03.2021, privind modificarea şi completarea O-ME/MS nr. 3235/93/2021, pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2: 2021-03-06-3459-&-280-o-mec-&-ms-modif-o-me-&-ms-3235-93-2021-masuri-prevenire-scoli.pdf (Data publicării: 07.03.2021)

- Tabel DSP-MM - Incidenţa cazurilor confirmate Covid19 din ultimele 14 zile: 2021-02-26-ora-10-51-incidenta-14-zile-fara-focare.pdf (Data publicării: 26.02.2021)

- Hotărârea CJSU-MM nr. 24/2021 cu privire la aprobarea scenariilor de organizare și funcționare a unităților preuniversitare de stat din județul Maramureș (Data publicării: 20.02.2021)

- În urma discuţiilor purtate de către  Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş cu Instituţia Prefectului - Judeţul Maramureş şi cu Direcţia de Sănătate Publică Maramureş, preşcolarii şi elevii din ciclul primar din localităţile carantinate se pot deplasa şi participa la cursuri în unitatea de învăţământ unde sunt înscrişi, iar localitatea şcolii nu este carantinată zonal, dacă prezintă acte doveditoare (acte medicale) că au fost infectaţi şi sunt vindecaţi de Covid -19, în ultimele 90 de zile: 2021-02-17-1511-adresa-prefectura-elevi-din-zone-carantinate.pdf (Data publicării: 17.02.2021)

- DSP Maramures pune la dispoziția unităților școlare teste rapide antigen, COVID-19. Acestea vor fi distribuite prin ISJ Maramureş, conform programării.

    # Procedura de testare este descrisă in Protocol de testare rapidă, antigen COVID-19, în unitățile de învățământ: http://www.dspmm.ro/Anexe1si3_scoli sigure 7 febr2021.pdf

    # Testarea se recomandă elevilor a căror simptomatologie de boală debutează în timpul orelor de curs.

    # Testarea poate fi efectuată de personalul medical care deservește unitatea școlară.

    # Testarea se realizează cu acordul informat al părintelui/reprezentantului legal sau acordul scris al elevului peste 18 ani.

    # Testele folosite reprezintă deșeuri medicale de tip pericol biologic și vor fi colectate conform OMS nr. 1226/2012.

    # Raportarea se face conform instrucțiunilor DSP Maramureș! (Contact 0757.041.773, Alina Pop)

    # Documentele: 2021-02-16-4227-mesaj-dspmm.pdf; 2021-02-16-4227-adresa-dspmm-protocol-testare-rapida-antigen-covid-19.pdf; 2021-02-16-4227-adresa-dspmm-protocol-testare-rapida-antigen-covid-19-formular-anexa-2.xlsx; 2021-02-16-4227-adresa-dspmm-protocol-testare-rapida-antigen-covid-19-formular-anexa-2-lista-codificari-campuri.doc; 2021-02-16-4227-progamare-dspmm-distribuire-teste-rapide-antigen-covid-19.docx; 2021-02-17-protocol-testare-rapida-antigen-covid-19.pdf; 2021-02-17-anexe-1-&-3-scoli-sigure.pdf

(Data publicării: 17.02.2021)

- HCJSU-MM nr. 13 şi nr. 14/12.02.2021: 2021-02-12-13-hcjsu-mm-masuri-anticovid.pdf, 2021-02-12-14-hcjsumm-scenarii-scoli.pdf, 2021-02-12-scenarii-scoli.xlsx, 2021-02-12-statistica-scenarii.xlsx (Data publicării: 12.02.2021)

- Informare CJSU-MM nr. 1202/08.02.2021: 2021-02-08-1202-adresa-cjsu-mm-raportare-scenarii.pdf (Data publicării: 08.02.2021)

- HCJSU-MM nr. 5/05.02.2021, cu privire la aprobarea scenariilor de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din judeţul Maramureş: 2021-02-05-5-hcjsu-mm-aprob-scenarii-org-&-fct-upj.pdf (Data publicării: 06.02.2021)

- Tabel DSP-MM - Incidenţa cazurilor confirmate Covid19 din ultimele 14 zile: 2021-02-06-ora-10-29-incidenta-14-zile-fara-focare.pdf (Data publicării: 06.02.2021)

- Comunicat de presă: 2021-02-05-comunicat-de-presa.doc (Data publicării: 05.02.2021)

- O-ME nr. 3235/04.02.2021 si MS nr. 93/04.02.2021, pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2: 2021-02-04-3235-ome-&-93-oms-masuri-org-upj-sars-cov-2.pdf (Data publicării: 05.02.2021)

- Rata de incidenţă din 05.02.2021: 2021-02-05-ora-10-16-incidenta-14-zile-fara-focare.pdf (Data publicării: 05.02.2021)


Arhivă

- 2021-01-noutati.zip; 2020-09-12-noutati.zip; 2019-2020-prima-pagina.zip; 2019-2020-noutati.zip; 2018-2019-noutati.zip; 2017-2018-centenar-marea-unire.zip; 2017-2020-bune-practici-in-educatie.zip; 2017-2018-noutati.zip; 2016-2017-noutati.zip; 2015-2016-noutati.zip; 2013-2020-siiir.zip; 2011-2016-legislatie.zip