Concurs directori şi directori adjuncţi

(2021-2022)

 


Proba interviu [proba-interviu]

- Rezultate Seria 5 - 23.11.2021: 2021-11-23-8393-rezultate-seria-5-23-11-2021.pdf (Data publicării: 23.11.2021, Ora: 12.00)

- Rezultate Seria 4 - 18.11.2021: 2021-11-18-8275-rezultate-seria-4-18-11-2021.pdf (Data publicării: 18.11.2021, Ora: 15.00)

- Rezultate Seria 3 - 17.11.2021: 2021-11-17-8250-rezultate-seria-3-17-11-2021.pdf (Data publicării: 17.11.2021, Ora: 20.00)

- Rezultate Seria 2 - 16.11.2021: 2021-11-16-8240-rezultate-seria-2-16-11-2021.pdf (Data publicării: 16.11.2021, Ora: 20.30)

- Rezultate Seria 1 - 15.11.2021: 2021-11-15-8221-rezultate-seria-1-15-11-2021.pdf (Data publicării: 15.11.2021, Ora: 20.00)

- Important!!! Anunţ candidaţi nr. 8193/12.11.2021: 2021-11-12-8193-anunt-candidati.pdf  

- Reprogramare probă interviu- Adresa ISJMM nr. 8192 ((Data publicării: 12.11.2021)

- Comunicat nr. 8133/10.11.2021 privind stabilirea centrului special pentru proba interviu ca fiind Şcoala Gimnazială Rus (Structură a Şcolii Profesionale Dumbrăviţa), loc. Rus, com. Dumbrăviţa, nr. 182, jud. Maramureş: 2021-11-10-8133-adresa-informare-centru-sg-rus.pdf (Data publicării: 10.11.2021)

- Adresa nr. 8131/10.11.2021 - Programarea interviurilor: 2021-11-10-8131-programare-interviu-concurs-d-&-da.pdf (Data publicării: 10.11.2021)

- Decizia de constituire a comisiilor de evaluare a probei interviu în cadrul concursului de ocupare a funcţiei de director/director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din judeţul Maramureş, sesiunea 2021 nr. 3075/10.11.2021: 2021-11-10-3075-decizie-numire-toate-comisii-interviu.pdf (Data publicării: 10.11.2021)

- Adresa ISJ nr. 8064/08.11.2021 - Lista situaţiilor problemă: 2021-11-08-8064-lista-situatii-problema.pdf (Data publicării: 08.11.2021)

- Alte documente specifice comisiilor de evaluare a probei interviu:

    # Anexa 1. Borderou individual de notare: 2021-11-02-bord-individ-notare-anexa-1.docx

    # Anexa 3. Borderou de notare - centralizator: 2021-11-02-bord-notare-centraliz-anexa-3.docx

    # Anexa 4. Rezultate înregistrate în urma desfăşurării în data de ____ a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei/funcţiilor de conducere din unitatea de învăţământ ____: 2021-11-02-rezult-pb-interviu-din-data-anexa-4.docx

    # Anexe 5 & 6. Centru de interviu & Sală de interviu (supravegheată audio-video): 2021-11-02-afis-sali-anexe-5-6.docx

    # Anexa 11. Declaraţie membri comisie: 2021-10-28-declaratie-co-ce-obs-ci.docx

(Data publicării: 28.10.2021; Data ultimei actualizări: 02.11.2021)

- PO ME-DGMRURS, DM nr. 34.362/25.10.2021, privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat: 2021-10-25-34362-me-dgmrurs-dm-procedura-interviu.pdf, 2021-10-25-34362-me-dgmrurs-dm-procedura-interviu.docx (Data publicării: 27.10.2021)


Calendarul concursului - conţine şi perioada de înscriere [documente-inscriere]

- 2021-09-15-1-calendarul-concursului.docx (Data publicării: 15.09.2021; Data ultimei actualizări: 08.11.2021)


Contestaţii proba interviu [contestatii]

- Anunţ nr. 8194/15.11.2021: 2021-11-15-8194-anunt-contestatii.pdf, 2021-11-15-8194-anunt-contestatii.docx şi model: 2021-11-15-8194-model-contestatie.docx (Data publicării: 15.11.2021)


Opţiuni candidaţi [pattern]

- 2021-11-02-7779-lista-optiuni-candidati-concurs-d-&-da.pdf (Data publicării: 02.11.2021)


Proba specială - 28.10.2021 [proba-scrisa]

- Test: Subiect - 2021-10-28-subiect-test-concurs-d-da.pdf; Şabllon - 2021-10-28-sablon-test-concurs.pdf (Data publicării: 28.10.2021)

- Rezultate proba scrisă: 2021-10-28-rezult-pb-scrisa.pdf (Data publicării: 28.10.2021)

- În atenţia candidaţilor:

    # Centrul special pentru proba scrisă: Colegiul Naţional "Vasile Lucaciu" Baia Mare

    # Prezenţa candidaţilor în centru: 28.10.2021, în intervalul 09.00-09.30

    # Document obligatoriu: cartea de identitate

(Data publicării: 26.10.2021)

- Centrul special nominalizat pentru proba specială a concursului este Colegiul Naţional "Vasile Lucaciu" Baia Mare: 2021-10-25-2919-decizie-nominaliz-centru-special-pb-speciala.pdf (Data publicării: 26.10.2021)


Înregistrare opţiuni candidaţi pentru unitatea la care candidează şi pentru proba interviu [legislatie]

- Procedura ME-DTI nr. 204/DTI/10.09.2021, de utilizare a platformei de înscriere a candidaţilor la concursul pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat: 2021-09-10-204-dti-procedura-platforma-inscriere.pdf sau 2021-09-10-204-dti-procedura-platforma-inscriere-fara-semnaturi.pdf [recomandăm lecturarea procedurii ME începând de la pg. 14] (Data publicării: 14.09.2021; Data reamintirii: 21.10.2021)


Platforma/Aplicaţia ME dedicată

- Platforma de înscriere/concursului / Aplicaţia ME dedicată: https://concursdirectori.edu.ro (Data publicării: 14.09.2021)


Proba scrisă [proba-scrisa]

- Rezultate finale proba scrisă: 2021-10-20-7358-rezultate-finale-proba-scrisa.pdf (Data publicării: 20.10.2021)

- Rezultatele finale în urma soluţonării contestaţiilor: 2021-10-20-7306-rezultate-sol-contest.pdf (Data publicării: 20.10.2021)

- Anunţ contestaţii + Rezultate proba scrisă: 2021-10-15-rezultate-proba-scrisa.pdf (Data publicării: 15.10.2021; Ora 17.00)

- Test: Subiect - 2021-10-15-subiect-test-concurs-d-da.pdf; Şabllon - 2021-10-15-sablon-test-concurs.pdf (Data publicării: 15.10.2021)

- Centrul special nominalizat pentru proba scrisă a concursului este Colegiul Naţional "Vasile Lucaciu" Baia Mare: 2021-10-08-2863-decizie-nominaliz-centru-special-pb-scrisa.pdf (Data publicării: 08.10.2021)

- Exemplu de itemi publicat pe site-ul ME: 2021-10-07-itemi-exemple-selectie-directori.pdf (Data publicării: 07.10.2021)

- Exemple de itemi pentru proba scrisă din cadrul concursului organizat în vederea ocupării funcţiilor vacante de director/director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar - 2021: https://edu.ro/exemple-de-itemi-pentru-proba-scrisă-din-cadrul-concursului-organizat-în-vederea-ocupării-funcțiilor (Data publicării: 07.10.2021)

- Informaţii utile privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat: https://www.edu.ro/informatii_metodologie_concurs_directori. TelVerde: Naţional 0.800.801.100, Judeţean 0.800.816.262 (Data publicării: 07.10.2021)


Legislaţie utilă [legislatie]

- OME nr. 4597/06.08.2021, pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat (actualizată): 2021-08-06-4597-ome-metodolog-concurs-directori-actualizata.docx (Data publicării: 15.09.2021; Data ultimei actualizări: 20.10.2021)

- HG nr. 1021/25.06.2014, pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae: 2004-06-25-1021-hg-aprob-model-cv.docx (Data reamintirii: 15.09.2021)

- O-MECS/MS nr. 3177/147/05.02.2015, privind aprobarea formularului specific al certificatului medical necesar pentru încadrarea şi menţinerea într-o funcţie de conducere sau de îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar: 2015-02-05-3177-147-o-mecs-ms-certificat-medical-fct-conducere.docx (Data reamintirii: 15.09.2021)


Anunţuri [pattern]

- În atenţia candidaţilor:

    # Centrul special pentru proba scrisă: Colegiul Naţional "Vasile Lucaciu" Baia Mare

    # Prezenţa candidaţilor în centru: 15.10.2021, în intervalul 09.00-09.30

    # Document obligatoriu: cartea de identitate

(Data publicării: 14.10.2021)

- În atenţia candidaţilor înscrişi la concursul de directori şi directori adjuncţi: 2021-10-12-comunicat-de-presa-me-sesiune-suplimentara-concurs-directori.docx. Documentele precizate în comunicatul ME (ataşat) se vor depune la Comisia judeţeană (ISJ-MM) pe fax 0262.211.992 sau pe adresa de email: isjmaramures@gmail.com. (Data publicării: 13.10.2021)

- Adresa ISJ-MM nr. 6124/15.09.2021: 2021-09-15-6124-adresa-lista-d-&-da-upj-maramures-conditii-suplimentare.pdf (Data publicării: 15.09.2021)

- Adresa ISJ-MM nr. 6073/14.09.2021: 2021-09-14-6073-adresa-lista-d-&-da-upj-maramures-concurs.pdf (Data publicării: 14.09.2021)

- Adresa ME-DGMRURŞ, DM nr. 32.881/13.09.2021: 2021-09-13-32881-adresa-me-organizare-concurs-d-&-da.pdf (Data publicării: 14.09.2021)

- Procedura ME-DTI nr. 204/DTI/10.09.2021, de utilizare a platformei de înscriere a candidaţilor la concursul pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat: 2021-09-10-204-dti-procedura-platforma-inscriere.pdf (Data publicării: 14.09.2021)


Rezultate parţiale + finale verificare dosare [pattern]

- Adresa ISJ-MM nr. 6904/07.10.2021 - Lista FINALĂ a candidaţilor Admişi/Respinşi în etapa de verificare a dosarelor [art. 9 alin. (4) din Metodologia de concurs]: 2021-10-07-6904-lista-finala-candidati-admisi-respinsi-d-&-da.pdf (Data publicării: 07.10.2021)

- Adresa ISJ-MM nr. 6726/30.09.2021 - Lista candidaţilor Admişi/Respinşi în etapa de verificare a dosarelor [art. 9 alin. (3) din Metodologia de concurs]: 2021-09-30-6726-lista-candidati-admisi-respinsi-d-&-da.pdf (Data publicării: 30.09.2021, ora 13.57)


Documente necesare înscrierii [documente-inscriere]

- 2021-09-15-2-lista-documentelor-necesare-inscrierii.docx (Data publicării: 15.09.2021)

- 2021-09-15-3-structura-model-cv.docx (Data publicării: 15.09.2021)

- 2021-09-15-4-cerere-de-inscriere.docx (Data publicării: 15.09.2021)

- 2021-09-15-5-adeverinta-upj.docx (Data publicării: 15.09.2021)

- 2021-09-15-6-modelul-de-certificat-medical.docx (Data publicării: 15.09.2021)

- 2021-09-15-7-declaratia-pe-propria-raspundere-securitate.docx (Data publicării: 15.09.2021)

- 2021-09-15-8-declaratia-pe-propria-raspundere-incompatibilitate.docx (Data publicării: 15.09.2021)

- 2021-09-15-9-declaratia-pe-propria-raspundere-veridicitate.docx (Data publicării: 15.09.2021)


Bibliografie [bibliografie]

- Bibliografie - 2021-09-14-bibliografie.docx: 1. Tony Bush - Leadership şi management educaţional; 2. John Hattie - Învăţarea vizibilă (2021-06-06-john-hattie-invatarea-vizibila-ghid-pent.pdf); 4. Legea educaţiei naţionale (2011-01-05-1-legea-educatiei-nationale.doc); 5. Statutul elevului (2016-08-10-4742-omencs-statut-elev.doc); 6. ROFUIP (2020-08-31-5447-omec-rofuip.docx); 7. Repere pentru proiectarea, actualizarea şi evaluarea Curriculumului Naţional (2021-06-06-repere-curriculum-national.pdf) (Data publicării: 06.06.2021; Data ultimei actualizări: 14.09.2021)


Fişe post D/DA [fise-post]

- Fişele posturilor pentru director pentru fiecare unitate de învăţământ: 2021-fise-post-directori-pe-scoli-mm.docx (Data publicării: 14.09.2021)

- Fişele posturilor pentru director adjunct pentru fiecare unitate de învăţământ: 2021-fise-post-directori-adjuncti-pe-scoli-mm.docx (Data publicării: 14.09.2021)

- Directorii şi Directorii adjuncţi pot primi sarcini suplimentare în fişa postului, în funcţie de modificările legislative. (Data publicării: 14.09.2021)