Concurs directori şi directori adjuncţi

ian. - apr. 2022

 


Platforma/Aplicaţia ME dedicată

- Platforma de înscriere/concursului / Aplicaţia ME dedicată: https://concursdirectori.edu.ro (Data publicării: 18.01.2022)


Anunţuri [02-anunturi]

- Adresa ISJ Maramureş nr. 395/18.01.2022 - Anunţ privind scoaterea la concurs a funcţiilor de director şi director adjunct în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat: 2022-01-18-395-adresa-lista-d-&-da-upj-maramures-concurs.pdf (Data publicării: 18.01.2022)

- Procedura ME-DTI nr. 10/DTI/17.01.2022, de utilizare a platformei de înscriere a candidaţilor la concursul pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat: 2022-01-17-10-me-dti-proc-utlizare-platforma-inscriere-candidati.pdf (Data publicării: 18.01.2022)

- Adresa ME-CSS nr. 8/SI/17.01.2022, referitoare la concurs: 2022-01-17-8-adresa-me-si-org-concurs-d-da.pdf (Data publicării: 18.01.2022)


Calendarul concursului - conţine şi perioada de înscriere [04-documente-inscriere]

- 01-calendarul-concursului.pdf, 01-calendarul-concursului.docx (Data publicării: 18.01.2022; Data ultimei actualiări: 19.01.2022)


Documente necesare înscrierii [04-documente-inscriere]

- 02-lista-documentelor-necesare-inscrierii.docx (Data publicării: 18.01.2022)

- 03-model-cv-europass-v1.docx, 03-model-cv-europass-v2.doc (oricare) (Data publicării: 18.01.2022)

- 04-cerere-de-inscriere.docx (Data publicării: 18.01.2022)

- 05-adeverinta-upj.docx (Data publicării: 18.01.2022)

- 06-modelul-de-certificat-medical.docx (Data publicării: 18.01.2022)

- 07-declaratia-pe-propria-raspundere-securitate.docx (Data publicării: 18.01.2022)

- 08-declaratia-pe-propria-raspundere-incompatibilitate.docx (Data publicării: 18.01.2022)

- 09-declaratia-pe-propria-raspundere-veridicitate.docx (Data publicării: 18.01.2022)


Bibliografie [03-bibliografie]

- Bibliografie - 2022-01-18-bibliografie.docx: 1. Tony Bush - Leadership şi management educaţional; 2. John Hattie - Învăţarea vizibilă (2014-09-john-hattie-invatarea-vizibila.pdf); 4. Legea educaţiei naţionale (2011-01-05-1-legea-educatiei-nationale.doc); 5. Statutul elevului (2016-08-10-4742-omencs-statut-elev.doc); 6. ROFUIP (2020-08-31-5447-omec-rofuip.docx); 7. Repere pentru proiectarea, actualizarea şi evaluarea Curriculumului Naţional (2021-06-06-repere-curriculum-national.pdf) (Data publicării: 18.01.2022)


Legislaţie utilă [01-legislatie]

- OME nr. 3026/13.01.2022, pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021: 2022-01-13-3026-ome-modif-&-complet-metodolog-concurs-aprob-ome-4597-2021.pdf (Data publicării: 18.01.2022)

- OME nr. 4597/06.08.2021, pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat (actualizată): 2021-08-06-4597-ome-metodolog-concurs-directori-actualizata.docx (Data publicării: 15.09.2021; Data ultimei actualizări: 23.12.2021)

- O-MECS/MS nr. 3177/147/05.02.2015, privind aprobarea formularului specific al certificatului medical necesar pentru încadrarea şi menţinerea într-o funcţie de conducere sau de îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar: 2015-02-05-3177-147-o-mecs-ms-certificat-medical-fct-conducere.docx (Data reamintirii: 15.09.2021)


Fişe post pentru funcţiile de D/DA rămase vacante [05-fise-post]

- Fişe post director şi director adjunct (simple, pentru o poziţie): 2022-fisa-post-director.docx, 2022-fisa-post-director-adjunct.docx (Data publicării: 18.01.2022)

- Fişele posturilor pentru director pentru fiecare unitate de învăţământ: 2022-fise-post-directori-pe-scoli-mm.docx (toate) (Data publicării: 18.01.2022)

- Fişele posturilor pentru director adjunct pentru fiecare unitate de învăţământ: 2022-fise-post-directori-adjuncti-pe-scoli-mm.docx (toate) (Data publicării: 18.01.2022)

- Directorii şi Directorii adjuncţi pot primi sarcini suplimentare în fişa postului, în funcţie de modificările legislative. (Data publicării: 18.01.2022)


Arhi [arhiva]

- 2021-09-2022-01-concurs-directori.zip (Data publicării: 18.01.2022)