Inspectori școlari pentru managementul resuselor umane,

Moldovan Carmen-Camelia, +40.724.343.266, carmen_moldovan@isjmm.ro

Vank Mircea-Ioan, +40.744.491.842, mircea_vank@isjmm.ro


 

Mobilitatea personalului didactic

(2022-2023)

 


Lista posturilor vacante/rezervate pentru concurs la nivel naţional - 2022-2023

se regăseşte la adresa: https://www.edu.ro/titularizare_2022 (Data publicării: 07.05.2022)


Posturi didactice 2022

- Posturi didactice/catedre vacante/rezervate publicate pentru anul şcolar 2022-2023. Rândurile  colorate  cu galben reprezintă codurile de posturi ocupate în ședințele publice (Data publicării: 21.02.2022; Data actualizării: 02.08.2022)

- Conditii specifice aprobate in CA al ISJMM (Data publicării: 22.03.2022)

- Anexa 1- solicitare modficare lista posturi

- Anexa 2- confirmare de catre directori posturi corecte

- Adresa ISJMM nr. 102(Data publicării: 05.01.2022)

- condiții specifice

- model solicitare modificare listă posturi


Sedinte publice 2022

- Graficul sedintelor publice sesiunea 2022, Graficul sedintelor publice pentru perioada 29 iulie - 1 august 2022(Data publicarii: 25.07.2022)

- Ședință publică pretransfer-Programarea pe discipline și ore (Data publicarii: 05.04.2022)

- Grafic ședință publică 9 martie 2022

- Anunt referitor la sedinta publica din 9 martie 2022


Concurs național de TITULARIZARE - 2022 (în actualizare...)

- Calendar vizualizare lucrări proba scrisă a concursului de titularizare, sesiunea 2022. (Data publicării: 01.08.2022)

- Medii candidati mai mari sau egale cu 7- ierarhizare-media cu inspectie/media cu proba practica(Data publicării: 27.07.2022)

- Note candidați - după contestații- fisier excel(Data publicării: 27.07.2022)

- Note candidați proba scrisă - inainte de contestatii (Data publicării: 19.07.2022)

- Contestatii - informatii pentru  candidati Model contestatie candidati proba scrisa

- Baremele și subiectele de la concursul de titularizare 2022 au fost postate pe site-ul Ministerului Educației la linkul http://subiecte.edu.ro/2022/titularizare/Subiecte_si_bareme/

- Adresa ISJ nr. 6047/11.07.2022, privind informarea candidaţilor: 2022-07-11-6047-informatii-candidati.pdf (Data publicării: 12.07.2022)  

- Repartizare candidaţi pe săli:

    # Centrul de concurs nr. 1 - Colegiul Naţional "Vasile Lucaciu" Baia Mare: 2022-07-11-repartizare-candidati-pe-sali-cn-vlucaciu-bm.pdf (Data publicării: 11.07.2022)  

    # Centrul de concurs nr. 2 - Colegiul Tehnic "George Bariţiu" Baia Mare: 2022-07-11-repartizare-candidati-pe-sali-ctehn-gbaritiu-bm.pdf (Data publicării: 11.07.2022)  

- Procedura _29917_28.06.2022_desfasurare proba scrisa- in atentia candidatilor!

- REPARTITIE-CANDIDATI-CNUT-CENTRUL-2-CT-GEORGE-BARITIU, REPARTITIE-CANDIDATI-CNUT-CENTRUL-1-CN-VASILE-LUCACIU  (Data publicării: 04.07.2022)

- Note-inspectii-speciale-probe-practice-orale.xls (Data publicării: 01.07.2022)

- Precizari validare fise absolventi 2022

- Lista cadrelor didactice angajate pe viabilitatea postului care participa la concursul national de titularizare 2022

- Planificarea candidaților înscriși la concursul de titularizare pentru susținerea inspecțiilor speciale la clasă, a probelor orale și a probelor practice (în actualizare)

Candidații care doresc să își echivaleze inspecțiile speciale de la definitivat, trebuie să prezinte la centrul unde sunt arondați conform planificării, copii conform cu originalul de pe procesele verbale de la inspecții și o declarație pe propria răspundere că solicită acest lucru!!!

- 19-20 mai 2022, precizari pentru candidati- validare fise inscriere la concurs!!

- Candidaţii care doresc să fie repartizaţi şi într-un alt judeţ, în afară de Maramureş, trebuie să-şi depună dosar în ambele judeţe şi să susţină inspecţia specială la clasă, respectiv proba orală/practică, în ambele judeţe. (Data publicării: 10.05.2022)

- Dosarele pentru: concursul de titularizare - 2022, detaşări şi continuitate la suplinire se depun la centrul de înscriere - Colegiul Tehnic "Anghel Saligny" Baia Mare (în curtea interioară, la internat), conform graficului din Adresa ISJ-MM nr. 3947/28.04.2022, de mai jos. (Data reamintirii: 09.05.2022)

- Adresa ISJ nr. 3497/28.04.2022 - În atenţia candidaţilor: 2022-04-28-3497-adresa-isjmm-concurs.pdf (Data publicării: 29.04.2022)

- coperta-dosar-inscriere.doc (Data publicării: 29.04.2022)

- 2022_DVP_TIT_ADEV_STATUT_POST.docx (Data publicării: 29.04.2022)

- actualizare-dosar-ultimii-3-ani.doc (Data publicării: 29.04.2022)

- fise_inscriere_concurs.pdf (Data publicării: 29.04.2022)

 

- Cerere Concurs national

- Cerere_continuitate_Art-63_Art-87

- Cerere_detasare_la_cerere

- Cerere_repartizare_note_2021-2020-2019_minin 5

- Cerere_repartizare_note_2021-2020-2019-2018-2017-2016-min5

- Cerere_repartizare_note_2021-2020-2019-2018-2017-2016-min7

- Titularizare 2022- prezentare power point


Detaşare în interesul învăţământului - 2022-2023

- Acord unitate primitoare DII

- MM_DI_2022-2023.xlsx

- Adresa ISJ nr. 3498/28.04.2022 - Organizarea detaşării în interesul învăţământului pentru anul şcolar 2022-2023: 2022-04-28-3498-adresa-isjmm-diii.pdf (Data publicării: 29.04.2022)

- 2022_Acord_detasare_conducere-indrumare-control.docx (Data publicării: 29.04.2022)

- 2022_Acord_detasare_interesul_invatamantului.pdf (Data publicării: 29.04.2022)

- 2022_Cerere_detasare_interes_nesolutionare_restrangere.pdf (Data publicării: 29.04.2022)

- 2022_Model_solicitare_DI_unitate_primitoare.docx (Data publicării: 29.04.2022)

- ADEVERINTA_DET_STATUT_POST_2022-1.docx (Data publicării: 29.04.2022)


Detaşare la cerere 2022-2023

- Punctaje candidati detasare la cerere 2022(Data publicării: 23.05.2022)

- Adresa ISJ nr. 3469/27.04.2022, privind organizarea detaşării la cerere: 2022-04-27-3469-adresa-isjmm-detasare-la-cerere.pdf (Data publicării: 27.04.2022)

- Model - Adeverinţă statut post pentru detaşare la cerere: 2022-adeverinta-detasare-la-cerere-statut-post.docx (Data publicării: 27.04.2022)

- Anexa 2 - Detaliere punctaje pentru detaşare la cerere: 2022-anexa 2-detalierea-punctajelor-detasare-la-cerere.pdf (Data publicării: 27.04.2022)

- Model - Cerere Concurs Naţional: 2022-cerere-concurs-national.pdf (Data publicării: 27.04.2022)

- Model - Cerere Detaşare la cerere prin concurs specific: 2022-cerere-detasare-la-cerere-concurs-specific.pdf (Data publicării: 27.04.2022)


Anunţ pentru etapele de mobilitate ale personalului didactic

- Extrasul de pe cazierul judiciar/certificatul/adeverința de integritate comportamentală a candidaților se ridică de la IPJ-MM de către Inspectoratul Școlar Judeţean Maramureș


Legislație

- Procedura _29917_28.06.2022_desfasurare proba scrisa- in atentia candidatilor!

- OME nr. 3887 din 23.05.2022_plata comisii

- Adresa ME nr. 28845_30.05.2022

- Centralizator 2022

- Completare-centralizator_participare-etape-de-mobilitate

- Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare în anul școlar 2022-2023 (OME_5578/10.11.2021)

- Calendar mobilitate personal didactic 2022-2023 (Anexa nr.19 la Metodologie)

- Ordinea etapelor de mobilitate a resurselor umane – 2022 (extras din Metodologie)

- Adresa ME- solutionare restrangere- conditii specifice


Continuitate suplinire - 2022 (in actualizare)

- MM_CONTINUITATE_MIN7_MINDEF_2022.xls

- Cerere pentru prelungirea duratei contractului individual de  munca pe perioada determinata - art. 63 (Data publicarii: 08.04.2022)

- Adeverinta_statut_post_cos_art63_art87_2022

- Instiintare_ISJ_art-63_art-87

- Cerere emitere acord art-63_art-87 ca unitate

- Acord director art_63-art_87

- Adresa ISJMM 3145_prelungirea duratei contractelor

- Adresa ISJMM 3153 -informatii continuitate suplinire conform art. 87 din Metodologie


Pretransfer 2022

În atenția candidaților: În ședința de pretransfer se poate opta doar pentru posturi/catedre pentru care ați obținut acordul din unități.

Anunț: extras de pe cazierul judiciar/ certificatul/adeverința de integritate comportamentală a candidaților se ridică de la IPJ MM de către Inspectoratul Școlar Maramureș

- Rezultate-probe-practice-pretransfer-2022

- Rezultate-probe-orale-pretransfer-2022

- Rezultate-inspectii-speciale-pretransfer-2022

- Ședință publică pretransfer-Programarea pe discipline și ore (Data publicarii: 05.04.2022)

- Punctaje candidati pretransfer dupa contestatii(Data publicării: 30.03.2022)

- Planificare probe practice pretransfer 2022(Data publicării: 28.03.2022)

- Planificare probe orale pretransfer 2022(Data publicării: 28.03.2022)

- Punctaje candidati completare catedra (Data publicării: 28.03.2022)

- Planificare inspectii pretransfer(Data publicării: 28.03.2022)

- Adresa ISJMM 1715 din 07 martie 2022

- Cerere pretransfer

- Cerere pretransfer schimb de posturi

-cerere obtinere acord pretransfer

- Acord director

- Adeverinta statut post

- Model de instiintare

- Tabel excel MM pretransfer

- Conditii specifice

- Raport comisie mobilitate


Restrangere de activitate- sesiunea 2022

- Punctaje candidati restrangere de activitate (Data publicării: 24.02.2022)

- Adresa ISJMM- solutionare restrangere(Data publicării: 11.02.2022)

- Adresa ME- solutionare restrangere- conditii specifice

- Anexa nr. 14- cerere model

- Anexa 4- proba practica/orala

Anunț: extras de pe cazierul judiciar/ certificatul/adeverința de integritate comportamentală a candidaților se ridică de la IPJ MM de către Inspectoratul Școlar Maramureș


Modificare contract pe durata de viabilitate a postului- sesiunea 2022

- Adresa ISJMM 1515 (Data publicării: 02.03.2022, fisier in actualizare)

- cerere tip

- model solicitare decizie ISJMM

- model acord/refuz

- model solicitare acord DVP

- MODIFICARE_CONTRACT_DVP_2022.xlsx


Proiect de încadrare 2022-2023

Următoarele unități întocmesc proiecte de încadrare comune (un singur proiect):

1. Școala Gimanzială Petre Dulfu Baia Mare + Școala Gimanzială Simion Bărnuțiu Baia Mare.

2. Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Baia Sprie + Școala Gimnazială Ioan Slavici Tăuții de Sus

3. Școala Gimanzială nr. 10 Sighetu Marmației + Școala Gimanzială nr. 5 Sighetu Marmației

- Adresa ISJMM nr. 406 (Data publicării: 19.01.2022)

- Calendar preluare proiecte de încadrare

- Instrucțiuni lucru aplicație informatică ResUmane


Aplicaţia RES_UMANE

- Actualizare proiect de incadrare 2022-2023 - varianta 4.66 (Data publicării: 17.01.2022)

- Instrucțiuni lucru aplicație informatică ResUmane


Actualizare decizii

- Adresa ISJMM nr. 66 (Data publicării: 04.01.2022)

- machetă actualizare decizii

- machetă CJRAE

- cerere actualizare decizii


Intregire norme 2022

- Listă finală cu acorduri/refuzuri pentru întregirea normei didactice a titularilor, aprobată în CA al ISJMM  din 26 ianuarie 2022 (Data publicării: 26.01.2022)

- Adresa ISJMM nr. 101 - întregire normă (Data publicării: 10.01.2022)

- cerere întregire normă titulari

- cerere întregire normă DVP

- machetă  întregire normă


Pensionare/Menținere  ca titulari 2022

- Listă cadre didactice pentru care s-a aprobat menținerea în activitate ca titular, peste vârsta de pensionare - finale după contestații(Data actualizării: 01.02.2022)

- Listă cadre didactice respinse - menținerea în activitate ca titular, peste vârsta de pensionare - finale după contestații (Data actualizării: 01.02.2022)

- Adresa ISJMM nr. 246 (Data publicării: 12.01.2022)

- Precizări Minister

- Înștiințare ISJMM

- Cerere menținere titulari

- Cerere menținere titulari DCC 387

- Acord menținere titulari


Anexa 2- detalierea punctajelor

- Anexa 2 - detalierea punctajelor (Data publicării: 14.01.2022)


Completarea normei didactice 2022-2023

- Punctaje candidati completare norma (Data publicării: 24.02.2022)

21-23 februarie 2022- depunere dosare la ISJ Maramureș, întocmite conform cererii tip din Anexa nr. 14 la Metodologie, pentru completare normă didactică în ședință publică

Anunț: certificatul/adeverința de integritate comportamentală a candidaților se ridică de la IPJ MM de către Inspectoratul Școlar Maramureș

- Adresa ISJMM 325(Data publicării: 17.01.2022)

- Anexa 14 - cerere pentru completarea normei didactice de predare

- machetă excel

- COM1_Cerere_completare_DEB_2022

- COM1_Cerere_completare_DVP_2022

- COM1_Cerere_completare_TIT_2022

- COM2_Cerere_completare_norma_2022


Concurs în şcoli

- Posturi care se eliberează pe parcursul anului şcolar 2021-2022: centralizare_macheta_posturi_vacante_2021_2022.xls (Data publicării: 18.09.2020; Data ultimei actualizări: 11.04.2022)

- Adresa ISJ nr. 6075/14.09.2021: 2021-09-14-6075-adresa-concurs-in-upj.pdf (Data publicării: 24.09.2021)

- Cerere tip concurs in unitate

- OMEC nr. 5574/17.09.2020, privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar în unităţile de învăţământ de stat în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2: 2020-09-17-5574-omec-org-&-desf-conc-post-&-catedre-in-upj-in-sars-cov-2.docx (Data publicării: 22.09.2020)

- OMEN nr. 4959/02.09.2013, pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat (actualizată): 2013-09-22-4959-omen-metodolog-concurs-in-timpul-anului-scolar.docx (Data reamintirii: 22.09.2020)


Arhivă

- 2021-2022-mobilitate.zip; 2020-2021-mobilitate.zip; 2019-2020-mobilitate.zip; 2018-2019-mobilitate.zip; 2017-2018-mobilitate.zip