Inspectori școlari pentru managementul resuselor umane,

Moldovan Carmen-Camelia, +40.724.343.266, carmen_moldovan@isjmm.ro

Vank Mircea-Ioan, +40.744.491.842, mircea_vank@isjmm.ro


 

Mobilitatea personalului didactic

(2021-2022)

 


Concurs în şcoli

- Posturi care se eliberează pe parcursul anului şcolar 2021-2022: centralizare_macheta_posturi_vacante_2021_2022.xls (Data publicării: 18.09.2020; Data ultimei actualizări: 26.XI.2021)

- Adresa ISJ nr. 6075/14.09.2021: 2021-09-14-6075-adresa-concurs-in-upj.pdf (Data publicării: 24.09.2021)

- Cerere tip concurs in unitate

- OMEC nr. 5574/17.09.2020, privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar în unităţile de învăţământ de stat în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2: 2020-09-17-5574-omec-org-&-desf-conc-post-&-catedre-in-upj-in-sars-cov-2.docx (Data publicării: 22.09.2020)

- OMEN nr. 4959/02.09.2013, pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat (actualizată): 2013-09-22-4959-omen-metodolog-concurs-in-timpul-anului-scolar.docx (Data reamintirii: 22.09.2020)


Aplicaţia RES_UMANE

- Actualizare fișa școlii 2021-2022-varianta 4.64 (Data publicării: 16.09.2021)


Ședințe publice 8-9 septembrie 2021

- Graficul ședinelor publice 8-9 septembrie 2021-informații

- Anexa discipline repartizare ședințe publice 8-9 septembrie 2021


Concurs județean/Testare județeană de ocupare a posturilor didactice sesiunea 2021

- Calificati- rezultate finale dupa contestatii(data publicarii: 07 septembrie 2021, ora 18.30)

- Necalificati- rezultate finale dupa contestatii(data publicarii: 07 septembrie 2021, ora 18.30)

- Calificati- rezultate inainte de contestatii (data publicarii: 06 septembrie 2021, ora 21.30)

- Necalificati- rezultate inainte de contestatii (data publicarii: 06 septembrie 2021, ora 21.30)

- model contestație

- Contestații concurs județean

- Calificati- repartizarea pe sali

- Necalificati- repartizarea pe sali

- Concursul Suplinitorilor Calificați și Testarea Suplinitorilor Necalificați se desfășoară LUNI, 06.09.2021, ora 09.00. Candidații trebuie să fie în sălile de concurs până la ora 08.30; repartizarea pe săli este afișată la avizierul Colegiului Național „Vasile Lucaciu” Baia Mare, locul de desfășurare a concursului. Concursul Suplinitorilor Calificați constă doar în probă scrisă, care durează 4 ore. Testarea Suplinitorilor Necalificați constă în probă scrisă, care durează 3 ore și interviu, care se derulează imediat după proba scrisă. Planificarea Suplinitorilor Necalificați pentru Interviu, pe săli și pe ore, în 06.09.2021, este următoarea: 2021-09-03-repartizare-necalificati-interviu-sali-ore-discipline.xlsx (Data publicării: 04.09.2021)

- În data de 03.09.2021, ora 10.00 - va avea loc PROBA ORALĂ LA LIMBA MAGHIARĂ la Colegiul Naţional "Vasile Lucaciu" Baia Mare. (Data publicării: 02.09.2021)

- Informații concurs județean

- Anunț concurs județean

- Măsuri de distanțare fizică

- Instrucțiuni secretizare lucrări

- Adresa ISJMM nr. 5312

- Cerere tip concurs

- Fișă de înscriere concurs

- Calendar concurs județean

- Cerere tip pentru candidații care au înregistrat dosar de înscriere la Concursul Național în Maramureș, în perioada 11-17 mai 2021


POSTURI/CATEDRE VACANTE/REZERVATE 2021-2022

- Posturile didactice/catedrele 2021-2022 (cu galben sunt cele ocupate în ședințele publice) -fisier in actualizare (Data publicării, 17 septembrie 2021, ora 17,03)

- Catedrele/posturile didactice vacante/rezervate 2021-2022 - actualizate: 2021-05-10-posturi-export.xls (Data publicării: 10.05.2021)

- Posturile/catedrele didactice vacante/rezervate pentru 2021-2022 - rândurile colorate cu galben reprezintă codurile posturilor ocupate în etapele de mişcare a personalului didactic: 2021-05-07-posturi-actualizate.xls (Data publicării: 07.05.2021)

- Posturi/catedre/rezervate/vacante 2021-2022 - rândurile colorate cu galben reprezintă codurile posturilor ocupate în ședință publică (Data publicării: 18.02.2021; Actualizare: 28.04.2021)

- Adresă publicare posturi

- Anexa 1 (.pdf), Anexa 1(word)

- Anexa 2 (.pdf), Anexa 2 (word)

- Adresă stabilire listă posturi

- Stabilirea condițiilor specifice

- Condiții specifice posturi, catedre

- Condiții specifice pretransfer- Colegiul Național "Mihai Eminescu" Baia Mare


Plata cu ora (PCO) ocuparea posturilor didactice sesiunea 2021 cu personal didactic calificat în regim de plată cu ora

- Adresa ISJMM nr. 5313

- Extras din metodologie

- Cerere tip

- Tabel excel PCO


Titularizare - Concurs 2021

- Grafic ședințe 2-3 septembrie 2021 și categorii de candidați care participă la ședințele din 2-3 septembrie 2021

- Tabel cadre didactice titularizate sesiunea 2021 FARĂ DEFINITIVAT

- Tabel cadre didactice titularizate sesiunea 2021

- Grafic ședințe 26-27 august 2021 Anexa cu disciplinele și ora ședinței

- Punctaje detaşare la cerere: 2021-08-24-punctaje-dlc.xlsx (Data publicării: 24.08.2021)

- Grafic şedinţă publică - 25 august 2021: 2021-08-19-5190-grafic-sedinta-publica-25-aug-2021.pdf (Data publicării: 24.08.2021)

- Grafic şedinţă publică - 24 august 2021: 2021-08-19-5189-grafic-sedinta-publica-24-aug-2021.pdf, 2021-08-23-grafic-sedinta-24-august.xlsx (Data publicării: 23.08.2021)

- Grafic şedinţă publică - 23 august 2021: 2021-08-19-5188-grafic-sedinta-publica-23-aug-2021.pdf (Data publicării: 18.08.2021)

- Informaţii - depunere dosare: 2021-08-19-5187-depunere-dosare-18-19-aug-2021.pdf (Data publicării: 18.08.2021)

- Posturi/catedre actualizate în urma ședinței publice din 04 august 2021

- Informații ședință 4 august 2021

- Listă candidați pe discipline cu note mai mari sau egale cu 7

- Note candidați FINALE- DUPĂ CONTESTAȚII - (descarcă notele finale clik aici)

- GRAFIC SIMPLIFICAT ȘEDINTE PUBLICE DE REPARTIZARE - grafic_sedinte.pdf

- GRAFIC ȘEDINȚE PUBLICE - 04-05 august 2021 - grafic_sedinte_04_05_august2021

- Lista candidatilor care au sustinut proba scrisa in alt judet si au optat pentru repartizare in judetul MM

- Lista candidatilor inscrisi in judetul MM care au optat pentru repartizare si in alt judet

- Note candidați înainte de contestații (Data publicării: 27.07.2021)

- Anunţ contestaţii: 2021-07-23-4956-adresa-contestatii.pdf (Data publicării: 23.07.2021)

- Model cerere contestație notă titularizare

- Procedura Ministerului Educației nr. 30191 - centre concurs, sigilare, securizare lucrări

- Repartizare candidați pe săli - Colegiul Tehnic Anghel Saligny Baia Mare

- Repartizare candidați pe săli - Colegiul Economic Nicolae Titulescu Baia Mare

- Repartizare candidați pe săli - Colegiul Tehnic George Barițiu Baia Mare

- Informații acces candidați în sălile centrelor de concurs titularizare 2021

- Informații pentru candidații înscriși la concursul de titularizare

- Număr candidați centrul Colegiul Tehnic George Barițiu Baia Mare

- Număr candidați centrul Colegiul Economic Nicolae Titulescu Baia Mare

- Număr candidați centrul Colegiul Tehnic Anghel Saligny Baia Mare

- informații pentru candidații cu specializarea Sport și Performanță Motrică

- informații validare fișe candidați din promoția 2021

- grafic repartizare ședințe publice

- Adresa ISJ-MM nr. 4472/01.07.2021 - Rezultate probe orale/practice: 2021-07-01-4472-rezultate-pb-practica-orala-limbi (Data publicării: 01.07.2021)

- Probele orale pentru Concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrele declarate vacante/rezervate se vor derula după cum urmează:

    # limba italiană - 25.06.2021, ora 11.00 - Colegiul Național ,,Gheorghe Șincai" Baia Mare  

    # limba engleză - 25.06.2021, ora 12.00-  Colegiul Național ,,Vasile Lucaciu" Baia Mare  

    # limba română - 18.06.2021, ora 10.00 - Colegiul Economic "Nicolae Titulescu" Baia Mare

    # limba maghiară - 22.06.2021, ora 13.00 - Liceul Teoretic "Nemeth Laszlo" Baia Mare

    # limba ucraineană - 22.06.2021, ora 13.30 - Liceul Teoretic "Nemeth Laszlo" Baia Mare

(Data publicării: 17.06.2021)

- Rezultate proba practică Informatică: 2021-06-04-1282-rezult-pb-practica-info.pdf (Data publicării: 04.06.2021)

- Planificarea susţinerii probelor practice şi orale pentru detaşare: 2021-06-03-planificarea-pentru-sustinerea-probelor-practice-detasare-2021.docx (Data publicării: 03.06.2021)

Candidatii care observa erori in datele afisate, informeaza prin completarea declaratiei, specificand erorile si trimiterea ei la adresa titularizare2021@gmail.compana cel tarziu la data de 27 mai 2021, ora 14.00.

- Tabel cu fișele pentru concursul de titularizare pentru verificare și validare (Vă rugăm să verificaţi datele actualizate; Puteţi trimite doar declaraţii de corecţii însoţite de dovezi la emailul indicat - nu trimiteți pe alte adrese de email, ci doar pe cel specificat în anunțul de validare concurs) (Data actualizării: 23.06.2021)

- Tabel cu fișele candidaților care au optat pentru a fi repartizați pe baza notelor de anii trecuți (Aceste fișe NU se validează; Nu trimiteți declarație de corecții) (Data actualizării: 23.06.2021)

- Tabel punctaje detasari(Data publicării: 20.05.2021, Ora 14.20)

- Tabelele cu datele din fişele candidaților vor fi postate aici in data de 19 mai 2021, ora 9,00.

Candidații care au depus la dosar documente expirate (fără valabilitate), nu le vor regasi în fișă. Nu cereți corecturi pentru astfel de lucruri și nici pentru introducerea adreselor de email. Este important să fie corecte numele și prenumele, specializările din diplome, disciplina de concurs și avizele/atestatele.

- Anunț validare concurs

- Declarație date corecte fișă înscriere

- Declarație identificare erori fișă de înscriere

- calcul medie departajare

- ANUNȚ prelungire program (interval orar) depunere dosare concurs

- fișă înscriere concurs 2021

- adresă anunț centru de înscriere/ depunere a dosarelor pentru concurs

- cerere tip concurs

- copertă dosar concurs

- declarație pe proprie răspundere

- anunț vechime

- adresă documente dosar

- cerere de angajare în baza notelor obținute 2018-2020

- calculul mediei de departajare

- extras din metodologie concurs titularizare

- prezentare power point

- concurs titularizare- calendar


LEGISLAȚIE

- OME nr. 3674/15.04.2021, privind măsuri de aplicare și corelare a planurilor de învățământ pentru învățământul profesional, liceal - filiera tehnologică și postliceal cu structura anului școlar 2021-2022: 2021-04-15-3674-ome-masuri-aplic-plan-cadru-inv-prof-lic-tehn-&-postlic-cu-struct-an-sc-21-22.docx (Data publicării: 28.04.2021)

- OME nr. 3238/05.02.2021, pentru aprobarea Metodologiei privind dezvoltarea curriculumului la decizia şcolii: 2021-02-05-3238-ome-metodolog-dezv-cds.docx (Data publicării: 18.02.2021)

- OME nr. 3229/02.02.2021, pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele din învăţământul preuniversitar, domeniile şi specializările absolvenţilor învăţământului liceal pedagogic, postliceal şi superior, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 2021: 2021-02-02-3229-ome-apobare-centralizator.pdf, 2021-02-02-3229-ome-anexa-1-cultura-generala.pdf, 2021-02-02-3229-ome-anexa-2-cultura-generala.pdf, 2021-02-02-3229-ome-anexa-3-cultura-generala.pdf, 2021-02-02-3229-ome-anexa-4-cultura-generala.pdf, 2021-02-02-3229-ome-anexa-5-cultura-generala.pdf, 2021-02-02-3229-ome-anexa-6-inv-special.pdf, 2021-02-02-3229-ome-anexa-7-tehnologii.pdf, 2021-02-02-3229-ome-anexa-8-tehnologii.pdf, 2021-02-02-3229-ome-anexa-9-cluburi-copii.pdf, 2021-02-02-3229-ome-anexa-10-cluburi-copii.pdf (Data publicării: 16.02.2021)

- OME nr. 3165/21.01.2021, pentru modificarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2021-2022, aprobată prin OMEC nr. 5991/2020: 2021-01-21-3165-ome-modif-metod-mobilitate-aprob-omec-5991-2020.docx (Data publicării: 22.01.2021)

- OME nr. 3164/21.01.2021, pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul profesional de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2021-2022, aprobată prin OMEC nr. 5599/2020: 2021-01-21-3164-omec-modif-omec-cifra-scolarizare-5599-2020.docx (Data publicării: 22.01.2021)

- Adresa MEC-CS nr. 6/IS/13.01.2021, privind posibilitatea continuării executării CIM până la împlinirea vârstei standard de pensionare, respectiv vârsta de 65 de ani pentru personalul didactic de predare de gen feminin: 2021-01-13-6-adresa-personal-feminin-poate-contract-pana-la-65-ani.pdf (Data publicării: 13.01.2021)

- OMEC nr. 5991/11.11.2020, pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2021-2022: 2020-11-11-5991-omec-metodolog-mobilitate-2021-2022.rtf (Data publicării 27.11.2020)

- Metodologia privind mobilitatea personalului didactic 2021_2022

- Calendar

- modele_cereri_acorduri

- OMEC nr. 5975/09.11.2020 - privind aprobarea programelor pentru susținerea concursului național de ocupare a posturilor didactice în învățământul preuniversitar (Data publicării 10.12.2020)

- Discipline_de_cultura_generala

- Discipline_tehnice


Detașare 2021-2022

- Tabel punctaje detasare septembrie 2021(Data publicării: 02.09.2021)

- Tabel punctaje detasari(Data publicării: 21.05.2021, Ora 15.20)

- adresă ISJMM detașare

- documente pentru etapa de detașare

- detașare continuitate la cerere


 Continuitate suplinire art. 63

- cerere tip

- adresa ISJMM nr. 2134 din 29.03.2021-continuitate suplinire art.63

- materiale, fișiere continuitate art.63 (cereri, înștiințare, adeverințe etc..)


Continuitate suplinire art. 87

- cerere tip

- adresa ISJMM nr.2135 din 29.03.2021-continuitate suplinire art. 87

- materiale, fisiere continuitate suplinire art.87


Repartizare în baza notelor din anii anteriori

- dosarele se depun in perioada 11-17 mai 2021 la Colegiul Tehnic Anghel Saligny Baia Mare

- documente, cereri


Pretransfer 2021-2022

- Sedință de repartizare etapa de pretransfer la cerere-adresa ISJMM 2845(Data publicării: 20.04.2021)

- Rezultate probe orale şi practice (pretransfer): 2021-04-rezultate-pb-orale-&-practice-pretransfer.pdf (Data publicării: 20.04.2021)

- Lista punctajelor candidaţilor la pretransfer la cerere, după contestaţii: 2021-04-19-lista-punctajelor-candidatilor-pentru-pretransfer-2021-dupa-contestatii.xlsx (Data publicării: 19.04.2021)  

- Planificarea susţinere probe practice şi orale: 2021-04-16-planificarea-pentru-sustinerea-probelor-practice-si-orale-pretransfer-2021.docx (Data publicării: 16.04.2021)

- Lista candidaţilor şi a punctajelor acordate: 2021-04-15-lista-punctajelor-candidatilor-pentru-pretransfer-2021.xls (Data publicării: 15.04.2021)

- adresa ISJMM nr. 2079  din 25 martie 2021 - informații pretransfer

- copertă dosar pretransfer

- documente necesare pretransfer

- Prelungirea stării de alertă – MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, Partea I, Nr. 369/9.04.2021


Modificare contract pe durata viabilității postului

- Adresă modificare contract viabilitate post

- Cerere modificare contract

- Acord director

- Tabel excel- situația propunerilor modificări


Soluționarea restrângerilor de activitate 2021-2022

- Anunt - adresa ISJMM 1870 (Data publicării 15.03.2021)

- Tabel cu punctajele candidaților în urma evaluării dosarelor pentru restrângere de activitate (Data publicării 15.03.2021, actualizat 17.03.2021)

- În atenţia personalului didactic de predare care solicită soluţionarea restrângerii de activitate începând cu anul şcolar 2021-2022: 2021-03-05-1654-solutionare-restrangeri-de-activitate.pdf (Data publicării: 05.03.2021)

- lista cu cadrele didactice care intră în restrângere de activitate cu data de 1 septembrie 2021, din alt județ(Data actualizării 05.03.2021)

- lista ACTUALIZATĂ cu cadrele didactice  care intră în restrângere de activitate cu data de 1 septembrie 2021 (Data actualizării 05.03.2021)

- lista cadrelor didactice care intră în restrângere de activitate cu data de 1 septembrie 2021(Data publicării 04.03.2021)

- documente pentru etapa de soluționare a restrângerilor de activitate 2021-2022(Data publicării 22.02.2021)


Completarea normei didactice în anul școlar 2021-2022

- Planificare ședință publică 02 martie 2021 - completare catedră pe perioadă nedeterminată, respectiv determinată - Ședința va avea loc cu respectarea distanțării fizice conform normativelor în vigoare (Data publicării: 26.02.2021)

- Rezultate proba practică - completare de catedră (determinată) derulată la Colegiul Naţional "Gheorghe Şincai" Baia Mare în 23.02.2021: 2021-02-23-rezultate-pb-practica-info-&-tic.pdf (Data publicării: 23.02.2021)

- Punctajele cadrelor didactice care vor participa la ședința publică din 2 martie 2021, pentru completarea normei didactice (Data publicării: 23.02.2021)

- Rezultate proba practică - completare de catedră (determinată/nedeterminată) - turism, estetică, mecanică: 2021-02-11-rezultate-proba-practica-turism.pdf, 2021-02-11-rezultate-proba-practica-estetica.pdf, 2021-02-11-rezultate-proba-practica-mecanica.pdf (Data publicării: 11.02.2021)

- Rezultate proba practică - completare de catedră (determinată/nedeterminată) derulată la Colegiul Naţional "Gheorghe Şincai" Baia Mare în 10.02.2021: 2021-02-10-222-cngsbm-rezult-pb-practica-info.pdf (Data publicării: 10.02.2021)

- Adresa ISJMM nr. 711 din 01 februarie 2021

- Adresa ISJMM nr. 446 Data publicării: 20.01.2021)

- Cerere completare DEB 2021

- Cerere completare DVP 2021

- Cerere completare TIT 2021

- Cerere completarea normei didactice

- tabel completare norma


Actualizare termene pentru etapele de mobilitate din Calendar, în concordanță cu  Ordinul nr. 3165 din 12 ianuarie 2021

Actualizare termene pentru etapele de mobilitate din Calendar, în concordanță cu  Ordinul nr. 3165 din 12 ianuarie 2021 (Data publicării 27.01.2021)


Anexa 2 - detaliere punctaj

- Anexa 2 - Detalierea acordării punctajelor


Art. 5 alin.(7)  din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2021-2022, anexă la OMEC nr. 5991/11.11.2020

- Adresa ISJMM nr. 15 din 04 ianuarie 2021, macheta excel  (Data publicării: 05.01.2021)


Soluționarea cererilor de transfer, la nivelul unităților de învățământ, începând cu 01.09.2021, ale cadrelor didactice titulare detașate în interesul învățământului, în anul școlar 2020-2021, pentru nesoluționarea restrângerii de activitate, conform  art.27 alin.(1) și (2)

- Adresa ISJMM, model cerere transfer, macheta excel  (Data publicării: 05.01.2021)


Încadrarea personalului didactic titular și vacantarea posturilor didactice vacantate/rezervate

- Informații privind încadrarea personalului didactic titular și vacantarea posturilor didactice vacantate/rezervate (Data publicării: 05.01.2021)


Actualizare decizii de titularizare

- adresa ISJMM nr. 9908_10.12.2020.pdf; SCAN_20210104_110437094.pdf; macheta_revizuire_(scoala)_an_scolar_2020_2021.xlsx (Data publicării: 04.01.2021)


Pensionare/menţinere în funcţia didactică ca titular a personalului didactic care îndeplineşte condiţiile de pensionare

- Lista cadrelor didactice pentru care s-a aprobat mentinerea in activitate ca titular peste varsta de pensionare

- Lista cadrelor didactice pentru care a fost respinsa mentinerea in activitate ca titular peste varsta de pensionare

- SCAN_20210104_110210048.pdf; 2021_Optiune_mentinere_DCC387_femei.docx; Acord_mentinere_2021.doc; Cerere_mentinere_2021.doc; Extras metodologie_2021.docx; Instiintare_ISJMM_mentinere_2021.doc (Data publicării: 04.01.2021)


Întregirea normei didactice începând cu 01.09.2021

- Lista finală pentru întregire normă didactică a cadrelor didactice care au primit aprobarea CA al UPJ, conform Art. 24 din OMEC nr.5991/11.11.2020: 2021_lista_intregiri.xls (Data publicării: 12.02.2021)

- adresa ISJMM nr. 712 din 01 februarie 2021

- adresa_intregire cu 01.09.2021.pdf; 2021_cerere-de-intregire-a-normei_cadre_didactice_angajate_pe _viabilitatea_postului.doc; 2021_cerere-de-intregire-a-normei_titulari.doc; 2021_f04-adeverinta_titulari.doc; 2021_f05-adeverinta_cadre_didactice_angajate_pe_durata_viabilitatii_postului_catedrei.doc; 2021_macheta_intregiri_(scoala).xls (Data publicării: 04.01.2021)


Arhivă

- 2020-2021-mobilitate.zip; 2019-2020-mobilitate.zip; 2018-2019-mobilitate.zip; 2017-2018-mobilitate.zip; 2016-2017-mobilitate.zip