Compartimentul Managementul Resurselor Umane,

Inspectori scolari pentru managementul resurselor umane,

Abraham Mihaiela, +40.735.802.356, mihaiela_abraham@isjmm.ro
Moldovan Carmen-Camelia, +40.724.343.266, moldovancc@yahoo.com


 

Mobilitatea personalului didactic

(2021-2022)

 


Concurs in scoli

- Posturi care se elibereaza pe parcursul anului scolar 2020-2021: centralizare_macheta_posturi_vacante_2020_2021.xls (Data publicarii: 18.09.2020; Data ultimei actualizari: 22.09.2020)

- OMEC nr. 5574/17.09.2020, privind organizarea si desfasurarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacanteaza pe parcursul anului scolar in unitatile de invatamant de stat in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2: 2020-09-17-5574-omec-org-&-desf-conc-post-&-catedre-in-upj-in-sars-cov-2.docx (Data publicarii: 22.09.2020)

- OMEN nr. 4959/02.09.2013, pentru aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacanteaza pe parcursul anului scolar in unitatile de invatamant preuniversitar de stat (actualizata): 2013-09-22-4959-omen-metodolog-concurs-in-timpul-anului-scolar.docx (Data reamintirii: 22.09.2020)


Aplicatia RES_UMANE

- Actualizare 4.60: actualizare_res_umane_4_60.exe (Data publicarii: 18.09.2020)