Compartimentul Managementul Resurselor Umane,

Inspectori scolari pentru managementul resurselor umane,

Abraham Mihaiela, +40.735.802.356, mihaiela_abraham@isjmm.ro
Trif Georgeta, +40.735.802.342, +40.745.167.250, georgetatrif@yahoo.com


 

Mobilitatea personalului didactic

(2020-2021)

 

PROBA SCRISA DIN DATA DE 29 IULIE 2020 SE VA DESFASURA INCEPAND CU ORA 9.00

Accesul candidatilor in salile de concurs pentru examenul de TITULARIZARE 2020 se face intre ore 7.00 - 8.15 

 


Posturi/catedre vacante/rezervate 2020-2021

 - Posturile/catedrele vacante/rezervate pentru concursul national - randurile colorate cu albastru reprezinta obligatiile de predare ale directorilor (se ocupa la detasare de catre directorii titulari in alte unitati scolare, fata de cele in care sunt directori) (Data publicarii: 21.02.2020, fisier actualizat in 8 iulie 2020)

 - Posturile/catedrele vacante/rezervate ocupate la etapele de mobilitate desfasurate pana in data de 15 iunie 2020 (data publicarii 17 iunie 2020)


CONCURS NATIONAL - sesiunea 2020 - informatii de etapa

 

adresa de mail pe care o veti utiliza pentru orice problema legata de concursul national - sesiunea 2020 este: mmtitularizare2020@gmail.com

 

Rezultate concurs - anunt publicare rezultate

Contestatii

Informatii completare

Model contestatie

 

Calendar nou - Anexa nr. 19 aprobata prin OMEC nr. 4667/06.07.2020, publicat in Monitorul Oficial nr. 593/07.07.2020


Concurs national - sesiunea 2020

 

n data de 29 iulie 2020 proba scrisa din cadrul concursului national pentru ocuparea posturilor didactice din invatamantul preuniversitar - sesiunea 2020, se va desfasura incepand cu ora 9.00

 Adresa MEC/DGIP nr. 32445/24.07.2020 (data publicarii 24.07.2020 ora15.00)

Avand in vedere masurile obligatorii de prevenire si combatere a imbolnavirilor cu SARS CoV 2 si pentru a asigura o fluenta a accesului spre salile de concurs, va rugam sa tineti cont de informatiile publicate pentru accesul in centele de concurs!!!!!!

Repartizarea disciplinelor de concurs pe centre ( data publicarii 27.07.2020)

 

 Centrul de concurs nr. 1 de la Colegiul National  Vasile Lucaciu Baia Mare

 - Candidati repartizati pe Centrul de concurs nr. 1

 - Repartizarea candidatilor pe sali

Intrarea candidatilor se va face prin curtea institutiei, astfel: Intrarea A - candidatii cu  nume de familie de la A pana la  F

                                                                                                    Intrarea B literele de la G la O

                                                                                                    Intrarea C literele de la P la Z

Centrul de concurs nr. 2 de la Colegiul National Gheorghe Sincai Baia Mare

 - Candidati repartizati la Centrul de concurs nr. 2

 - Repartizarea candidatilor pe sali

 Intrarea candidatilor se va face prin curtea institutiei, conform instructiunilor atasate

Centrul de concurs nr. 3 de la Colegiul Tehnic George Baritiu Baia Mare

 - Candidati repartizati la Centrul de concurs nr. 3

 - Repartizarea candidatilor pe sali

Intrarea candidatilor se va face prin curtea institutiei, astfel: Poarta II - Literele de la A pana la M

                                                                                                    Poarta I - Literele de la N pana la Z

Informatii proba scrisa ( informatii in actualizare)

FOARTE IMPORTANT!!!!!!!!

 -procedura REVIZUITA desfasurare proba scrisa(data publicarii 24.07.2020 ora 17.00)

anexa 3 spre stiinta candidatilor (data publicarii 24.07.2020 ora 17.00)

instructiuni candidati desfasurare proba scrisa(data publicarii 24.07.2020 ora 17.00)

- candidati inscrisi la concursul national - sesiunea 2020 care SI-AU VALIDAT FISA - lista candidatilor inscrisi in judetul Maramures, date publicate conform Anexei 3 din OMEC nr. 5259/2019 cu modificarile si completarile ulterioare (data publicarii 17.07.2020, data actualizarii 24.07.2020, ora 13.35)

 - candidatii inscrisi la concursul national -sesiunea 2020 care NU SI-AU VALIDAT FISA -  (data publicarii 17.07.2020, data actualizarii 24.07.2020, ora 13.35) Candidatii care nu si-au validat fisele, NU POT PARTICAPA LA CONCURSUL NATIONAL sesiunea 2020)

FOARTE IMPORTANT - concurs 2020 (data publicarii 23.07.2020 ora 15.30)

S-a prelungit termenul pentru validarea fiselor- validarea se poate face pana in 26.07.2020 ora 16.00 fisele pot fi doar validate, nu si corectate !

- Informatii_validare informatii utile pentru candidatii care au depus dosare in perioada 9 - 16 iulie 2020, pentru participarea la concursul national ( data publicarii 17.07.2020)

- model declaratie date corecte

- model declaratie erori

- Calculul_mediei_de_departajare.pdf (Data publicarii: 30.05.2020)

- specializari invatamant special

Calendar nou - Anexa nr. 19 aprobata prin OMEC nr. 4667/06.07.2020, publicat in Monitorul Oficial nr. 593/07.07.2020

- OMEC nr. 4549/17.06.2020, pentru suspendarea organizarii si desfasurarii unor activitati prevazute in anexa nr. 19 la Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2020-2021, aprobata prin OMEC nr. 5259/2020, cu modificarile si completarile ulterioare: 2020-06-17-4549-omec-suspend-metod-cadru-2020-2021-omec-5259-2020.docx, 2020-06-17-4549-omec-suspend-metod-cadru-2020-2021-omec-5259-2020.pdf (Data publicarii: 18.06.2020)

- Cerere_inscriere_concurs_national_concurs_judetean_sesiune_2020.pdf (Data publicarii: 30.05.2020)

- Concurs national 2020_extras metodologie.doc (Data publicarii: 30.05.2020)

PROBE ORALE/INTENSIV/BILINGV - se vor sustine conform Anexei nr. 19 aprobata prin OMEC nr. 4667/06.07.2020, publicat in Monitorul Oficial nr. 593/07.07.2020

( data publicarii 17.07.2020)

- Limba romana - Colegiul de Arte Baia Mare, marti 21 iulie 2020, ora 10.00

- Limba engleza/germana moderna - Colegiul National ?Gheorghe Sincai? Baia Mare - luni 20 iulie 2020, ora 10.00

- Limba maghiara/germana materna - Colegiul National ?Mihai Eminescu? Baia Mare - luni 20 iulie 2020, ora 10.00

- Limba ucraineana - Colegiul National ?Mihai Eminescu? Baia Mare - luni 20 iulie 2020, ora 11.00

Nou: Inscriere concurs - iulie 2020 (data publicarii 07.07.2020)

- Fisa de inscriere la concurs -  ( data publicarii 08.07.2020)

- Model cerere concurs -  ( data publicarii 08.07.2020)

- Adresa DGIP nr. 3384/08.07.2020 ( data publicarii 08.07.2020)

- calendar concurs extras Anexa nr.19 la OMEC nr. 4667/06.07.2020

- informare inscriere candidati - date despre modalitatea de inscriere a candidatilor la concursul national, programul centrului de inscriere

- coperta dosar inscriere - date ce vor fi completate pe dosarul de inscriere

- cerere actualizare dosar inscriere - se va completa doar de candidatii care s-au inscris la concursul national in sesiunile:2017/2018 si/sau 2019 si depun dosare la centrul de inscriere de la Colgiul Tehnic Anghel Saligny  Baia Mare

- model declaratie incompatibilitate

- certificat medical


Legislatie

 

- Calendar nou - Anexa nr. 19 aprobata prin OMEC nr. 4667/06.07.2020, publicat in Monitorul Oficial nr. 593/07.07.2020

 -comunicat din partea compartimentului resurse umane - (Data publicarii: 19.06.2020)

- OMEC nr. 4302/21.05.2020, pentru modificarea si completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2020-2021, aprobata prin OMEC nr. 5259/2019: 2020-05-21-4302-omec-modif-&-complet-metodolog-mobilitate-2020-2021-aprob-omec-5259-2019.pdf, 2020-05-21-4302-omec-modif-&-complet-metodolog-mobilitate-2020-2021-aprob-omec-5259-2019.docx (Data publicarii: 26.05.2020)  

- OUG nr.58/23.04.2020 - Ordonanta de urgenta nr. 58/2020- privind luarea unor masuri pentru buna functionare a sistemului de invatamant - Text publicat in M.Of. al Romaniei nr. 347/29.04.2020

- Adresa MEC nr. 8699/12.03.2020 (Data publicarii 12.03.2020)

- Centralizator 2020: centralizatorul-2020.zip (Data publicarii: 30.01.2020)

- Anexe centralizator discipline tehnologice (Data publicarii: 10.04.2020)

- Nota MEC nr. 357 centralizator (Data publicarii: 21.02.2020)

- Nota MEC specializari (Data publicarii: 21.02.2020)

- OMEC nr. 5259/12.11.2019, pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2020-2021: 2019-11-12-5259-omec-metodol-mobilitate-2020-2021.docx (Data publicarii: 28.11.2019)

- Modele_de_cereri_2020_2021

- Calculul_mediei_de_departajare

- Fise_de_evaluare

- Adeverinta de integritate comportamentala - in atentia cadrelor didactice participante la toate etapele de mobilitate in anul scolar 2020 - 2021 (Data publicarii: 15.01.2020)

- Anexa 2 - fisa de evaluare pentru ierarhizarea cadrelor didactice participante la etapele de mobilitate - 2020 (Data publicarii: 18.01.2020)

- Calendar_2020_2021


Detasare 2020

 

- dosare depuse la ISJMM pentru etapa de detasare la cerere prin concurs specific - punctajele obtinute,  in urma evaluarii dosarelor (data publicarii 17.07.2020)

Potrivit Anexei nr. 19 (modificiata) la Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2020-2021, aprobata prin OMEC nr. 5259/2019, candidatii vor depune dosare pentru detasare la cerere, continuitate la detasare, la ISJMM camera 12 parter, in zilele lucratoare din intervalul 09 - 14 iulie 2020, intre orele 10.00 - 12.00. (data publicarii 08.07.2020)

- Cerere_detasare_la_cerere_prin_concurs_specific.pdf (Data publicarii: 30.05.2020)

- Model acord detasare interes inv.docx [Model NOU de acord!!!] (Data publicarii: 30.05.2020)

- important dosare DIII.doc (Data publicarii: 30.05.2020)

- Detasare_2020_extras metodologie_calendar.doc (Data publicarii: 30.05.2020)


 Repartizari pe perioada determinata in baza mediilor de repartizare obtinute la concursurile de titularizare din sesiunile 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 sau 2014 (data publicarii: 03.06.2020, actualizat la 07 iulie 2020)

Potrivit Anexei nr. 19 (modificiata) la Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2020-2021, aprobata prin OMEC nr. 5259/2019, candidatii vor depune dosare la ISJMM camera 12 parter, in zilele lucratoare din intervalul 09 - 16 iulie 2020, intre orele 10.00 - 13.00. Cadrele didactice care se inscriu si la concursul national sesiunea 2020 vor depune doar cererea si o copie a CI/BI    

- Documente utile etapei

- Lista nominala candidati care solicita repartizare in baza mediilor de repartizare obtinute la concursurile de titularizare din sesiunile 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 sau 2014(data publicarii 03.08.2020)


Stabilirea personalului didactic de predare pensionat, care a avut calitatea de personal didactic de predare titular in invatamantul preuniversitar si se reincadreaza in functia de personal didactic, in anul scolar 2020-2021, cu conditia suspendarii pensiei pe durata reincadrarii (data publicarii: 03.06.2020)

- Documente utile etapei


Prelungirea duratei contractelor individuale de munca pe perioada determinata  - Art. 85 din Metodologie (Data publicarii 03.06.2020)

Dosarele se preiau conform graficului: 10.06 - 11.06. interval 9,00 - 15,00; 12.06 interval 9,00 - 14.00; 15.06 interval 9.00 - 15.00

- Documente utile etapei

- Lista nominala candidati care solicita prelungirea duratei contractelor individuale de munca pe perioada determinata  - Art. 85 din Metodologie (Data publicarii 03.08.2020)


Prelungirea duratei contractelor individuale de munca pentru cadrele didactice care au dobandit cel putin definitivatul, in baza mediei de repartizare minim 7 ( sapte) - Art. 61 din Metodologie (Data publicarii 28.05.2020)

Dosarele se preiau conform graficului: 10.06 - 11.06. interval 9,00 - 15,00; 12.06 interval 9,00 - 11.00; 15.06 interval 9.00 - 14.00

- Documente utile etapei


Modificarea contractului individual de munca pe durata determinata de un an, in contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei (Data publicarii 06.03.2020)

- Tabel - persoane care beneficiaza de modificarea CIM pe durata de viabilitate a postului/catedrei (data publicarii: 05 iunie 2020)

- Documente utile etapei: metodologie/cerere/model acord


Pretransfer (Data publicarii 12.03.2020)

 - Sedinta pentru solutionarea etapei de pretransfer se va desfasura vineri 12.06.2020 la sediul ISJ Maramures cu incepere de la ora 10.00. Sedinta se va organiza pentru specializarile: limba engleza,invatamant primar, invatamant prescolar, educatoare - invatatoare limba de predare maghiara (data publicarii 11.06.2020)

- Pretransfer_punctaje_evaluare punctajele evaluarii dosarelor cadrelor didactice inscrise la etapa de pretransfer. Eventualele contestatii la punctaje se depun on-line pe adresa isjmm@isjmm.ro, cererea fiind insotita si de copia CI/BI. Contestatiile se inregistraza in data de 5.06.2020 si 9.06.2020 pana la ora 14.00 (data publicarii 05.06.2020)

- Pretransfer_in_alte-judete cadre didactice titulare in judetul MM care solicita pretransfer in alte judete.( data publicarii:05.06.2020)

- Proba orala - limba engleza - se va desfasura incepand cu ora 10.00 la Scoala Gimnaziala ?George Cosbuc? Baia Mare

- Grafic preluari dosare pretransfer (Data publicarii 28.05.2020)

- Adresa ISJMM 2936 - informatii pentru candidati- etapa de pretransfer

- Calendarul etapei de pretransfer (Data publicarii 29.05.2020)

- Documente utile etapei: metodologie/cereri


Restrangere de activitate

- Sedinta de repartizare -solutionarea cererilor de restrangere de activitate se va desfasura la sediul Inspectoratului Scolar Judetean Maramures

- Lista cu punctajele cadrelor didactice pentru solutionarea restrangerilor de activitate (Data publicarii 13.03.2020)

- Conditii specifice posturi didactice/catedre: 2020-03-05-conditii-specifice-posturi-did-upj-maramures.pdf (Data publicarii: 05.03.2020)

- Lista cadrelor didactice aflate in situatia de restrangere de activitate incapand cu 1 septembrie 2020, la nivelul scolilor din judetul Maramures (Data publicarii 06.03.2020)

- documente utile cadrelor didactice participante la etapa de restrangere de activitate (Data publicarii 02.03.2020)


Completare norma didactica conform art. 33 din OMEC nr. 5259/2019

- Sedinta publica pentru solutionarea cererilor de completare norma, conform Art.33 din Metodologie se va desfasura la Colegiul National Gheorghe Sincai Baia Mare, in data de 4 martie 2020 incepand cu ora 9.00 (Data publicarii 02.03.2020)

- Planificarea pe discipline a sedintei de completare norma (Data publicarii 02.03.2020)

- Rezultate inspectii speciale/probe practice/punctaje (Data publicarii 02.03.2020)

- planificarea inspectiilor speciale la clasa a probelor practice (Data publicarii 25.02.2020)

- Documente completare norma didactica, solutionata in sedinta publica (Data publicarii 05.02.2020)


Intregire norma didactica

Documente intregire norma (Data publicarii 14.01.2020)


Pensionare/Mentinere in activitate ca titular - Art. 28 din OMEC nr. 5259/2019

Documente_Extras metodologie 2020 (data publicarii 16.01.2020)

- admisi - lista cadrelor didactice pentru care s-a aprobat mentinerea in activitate ca titular, peste varsta de pensionare (Data publicarii 06.02.2020)

- respinsi - lista cadrelor didactice pentru care nu s-a aprobat mentinerea in activitate ca titular, peste varsta de pensionare (Data publicarii 06.02.2020)

Eventualele contestatii se pot inregistra la secretriatul ISJMM in zilele de 12 si 13 februarie 2020


Fisa scolii

macheta_posturi_2019_2020 - posturi care se elibereaza pe parcursul anului scolar 2019-2020 (Data publicarii: 13.09.2019, ora 14:25; Data ultimei actualizari: 07.02.2020)

- Actualizare fisa scolii 2019-2020 (Data publicarii: 03.10.2019)


Aplicatia Res_Umane

- Res umane actualizare proiect de incadrare 2020-2021 (versiunea .exe) (Data publicarii: 03.02.2020)

Res umane actualizare an scolar 2019-2020 (versiunea .exe) (Data publicarii: 13.09.2019)