Compartimentul Managementul Resurselor Umane,

Inspectori scolari pentru managementul resurselor umane,

Abraham Mihaiela - 004.0735.802.356, mihaiela_abraham@isjmm.ro
Vida Flaviu - 004.0724.343.266, flaviu_vida@isjmm.ro 


 

Mobilitatea personalului didactic

(2018-2019)

 


~~~~~Sedinta in data de 7 septembrie 2018, ora 12.00 la ISJMM in sala de sedinte -sedinta de repartizare DLC in primul an dupa titularizare. (data publicarii: 06 septembrie 2018)


Posturi/catedre vacante, rezervate 2018-2019 

- Posturi/catedre 2018-2019 - fisier in actualizare ; posturile colorate cu galben sunt ocupate in sedintele publice care au avut loc pana la acest moment (Data publicarii: 22.02.2018, data actualizarii 07 septembrie 2018, ORA 15)  


-Detasare la cerere in primul an dupa repartizare- informatii


-Informatii sedinta publica  din 31 august 2018 -  ora 10,00 la Colegiul National ”Gheorghe Sincai” Baia Mare - art.102 din Metodologie

-Informatii sedinta publica - 30 august 2018

-Sedinta publica din 23 august 2018 se va desfasura la Colegiul National Gheorghe Sincai Baia Mare cu incepere de la ora 9.00. Va rugam sa cititi cu atentie informatiile referitoare la repartizare.  


Sedinta publica din 21 august 2018 se va desfasura la Colegiul National Gheorghe Sincai Baia Mare incepand cu ora 9,00 dupa urmatorul grafic

Detasarile la cerere pe baza punctajelor vor fi repartizate incepand cu ora 14,00


Sedinte publice iulie 2018  Sedintele publice din 25, 26 si 27 iulie 2018, se vor desfasura la Colegiul National ”Gheorghe Sincai” Baia Mare, incepand cu ora 9.00, conform graficului atasat(data publicarii 23.07.2018)  

Eventualele contestatii la modul de solutionare a pretransferului in sedinta publica, se depun la secretariatul ISJ Maramures in zlele de 27 si 31 iulie 2018, intre orele 09 - 12.00"

26 iulie 2018 repartizare_discipline

 

Lista candidatilor pentru sedinta de repartizare din 25 iulie 2018 

Grafic preluari dosare in luna IULIE 2018 


Concurs judetean/ testare judeteana - august 2018

-Rezultate concurs calificati dupa contestatii - data publicarii 29 august 2018

-Rezultate concurs necalificati dupa contestatii - data publicarii 29 august 2018

-Rezultate contestatii-data publicarii 29 august 2018

-Rezultate concurs CALIFICATI(inainte de contestatii)- data publicarii 28 august 2018

-Rezultate concurs NECALIFICATI(inainte de contestatii) -data publicarii 28 august 2018

-Contestatii concurs judetean

-Rezultate probe practice/orale concurs judetean

-Anunt probe practice/orale concurs judetean

-Tabel cu candidatii inscrisi la probele orale/practice concurs judetean

-Probele practice/orale se vor desfasura in data de 27 august 2018 conform locatiilor publicate in anuntul de mai sus

-Concursul judetean/testarea judeteana (proba scrisa+interviu)- 28 august 2018 la Colegiul Economic Nicolae Titulescu Baia Mare

-Interviul pentru necalificati va avea loc dupa proba scrisa, incepand cu orele 14.00 la Colegiul Economic Nicolae Titulescu Baia Mare

-Anunt - organizarea concursului/testarii la nivel judetean pentru ocuparea posturilor/catedrelor ramase neocupate-sesiunea august 2018(actualizat)

-Candidatii care au dosar depus in sesiunea mai-iulie 2018 (in cadrul Concursului national) vor completa doar o cerere de inscriere (aceasta precizare este valabila doar pentru cei care au sustinut examenul de titularizare in judetul Maramures).

Centrul de preluare dosare: Colegiul Economic Nicolae Titulescu Baia Mare.

Program preluare dosare: 23 august 2018, orele 9,00-16,00 si 24 august 2018, orele 9,00-14,00

-Extras din metodologie-calendar

- coperta dosarului de inscriere

-continutul dosarului de inscriere

-Model cerere de inscriere la concurs/testare

-Model declaratie incompatibilitati

-Anunt certificat medical

- programe valabile pentru concurs


Plata cu ora 2018

-Dosarele se vor depune atat la Inspectoratul Scolar camera 9, cat si la unitatile de invatamant .
-Program preluare dosare la ISJMM: 21 august 2018, orele 9,30-12,00, 22 august 2018, orele 9,30-14,00, 23 august, orele 10.00-12.00.

-Plata cu ora_Extras din metodologia de mobilitate

-Cerere Plata cu ora

-Anunt certificat medical


Concurs national 2018

- Note concurs titularizare (dupa contestatii)(data publicarii 24.07.2018)

- Note concurs titularizare proba scrisa (inainte de contestatii)(data publicarii 17.07.2018)  

- Rezultatele concursului - afis - (data publicarii 11.07.2018)

- Contestatii concurs - afis - (data publicarii 11.07.2018)

 

Repartizare disciplinelor pe centrele de concurs

 - Repartizare candidati Colegiul Tehnic Anghel Saligny Baia Mare (data publicarii 09.07.2018)

 - Repartizare candidati Colegiul Economic Nicolae Titulescu Baia Mare (data publicarii 09.07.2018, data actualizarii 10.07.2018)

 - Candidatii din promotia 2018, mai pot valida fisa de inscriere la concurs prezentand adeverinta de absolvire in original, miercuri 11 iulie 2018, in intervalul 7.30 - 8.30 la Colegiul Tehnic Anghel Saligny Baia Mare (data publicarii 09.07.2018)

 

 - Colegiul Tehnic ”Anghel Saligny” Baia Mare -lista disciplinelor de concurs

 - Colegiul Economic ”Nicolae Titulescu” Baia Mare - lista disciplinelor de concurs

 - Validare fise candidati promotia 2018 - graficul de validare a fiselor

 - Proba scrisa 2018 - informatii utile pentru candidatii inscrisi la concursul national sesiunea 2018 (data publicarii 03.07.2018)

 - Nu pot participa la proba scrisa - lista candidatilor care nu pot participa la proba scrisa din 11 iulie 2018 ( data publicarii 03.07.2018)

 

- Fise candidati inscrisi la concursul national 2018(Data publicarii: 8 mai 2018, ora 16,40)

Tot ceea ce este colorat cu rosu reprezinta candidatii care nu si-au validat fisele si nu pot participa la concursul national 2018

- recunoastere inspectii definitivat 2018(Data publicarii: 18 mai 2018)

 

- Programarea inspectiilor Graficul programarilor inspectiilor/probelor practice pentru concursul national sesiunea 2018(data publicarii 09.05.2018 ora 16.17, reactualizare 10.05.2018)

- programare_inspectii_speciale_socio umane

- programare inspectii geografie

- proba orala limba maghiara - document reactualizat

- invatatori limba maghiara - document reactualizat

- inspectii consiliere psihopedagogica

- Testul bilingv Limba engleza se va sustine in data de 6 iunie 2018, ora 13.00 la Colegiul National ”Gheorghe Sincai” Baia Mare

- Proba orala la limba si literatura romana va avea loc la Colegiul de Arte Baia Mare, marti 15 mai 2018 ora 11.00

- Proba orala la limba germana va avea loc la Scoala Gimnaziala ”Dr. Victor Babes” Baia Mare, vineri 18 mai 2018 ora 12.00

 

- informatii validare fise concurs pentru absolventii anterior anului 2018

- FISA INSCRIERE CONCURS TITULARIZARE 2018

- EXTRAS METODOLOGIE 2018

- EXTRAS METODOOLOGIE art. 3

- informatii inscriere la concurs

- cerere inscriere la concurs

- certificat medical

- declaratie de incompatibilitate

- recunoasterea inspectiei definitivat

- calculul mediei de departajare

- continutul dosarului de inscriere

- coperta dosarului de inscriere

- programe valabile pentru concurs

- Fisa de evaluare inspectii

- Probe practice-orale


Pretransfer 2018

- rezultate finale- etapa pretransfer

- lista cu punctajele cadrelor didactice inscrise la etapa de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant

- programarea inspectiilor speciale la clasa/probelor practice

- Inregistrarea contestatiilor la punctajele acordate se va face la secretariatul ISJMM in zilele de 16 si 17 aprilie 2018 intre orele 12.00 - 15.00 

 - Pretransfer - informatii referitoare la etapa de pretransfer

 - Conditiile specifice pentru etapa de pretransfer consimtit avizate de Comisia de Mobilitate constituita la nivelul ISJMM

 - conditii specifice

 - conditii specifice


Prelungirea duratei contractelor individuale de munca in anul scolar 2018-2019, conform prevederilor art. 81 din Metodologie  

- Prelungiri art. 81

- Dosarele vor fi preluate doar in zilele de 3 si 4 mai 2018


Angajare pe perioada determinata in baza mediilor de repartizare din concursurile de titularizare sesiunile 2012 - 2017 

- repartizari in baza notelor 2012-2017


Inspectii speciale/Probe practice/Teste limbi moderne (data publicarii 23.02.2018 - informatii in actualizare) 

 

 Completare norma didactica

 - Completari 2018 - informatii utile pentru cadrele didactice participante la etapa de completare norma didactica conform Art. 33 din OMEN nr. 5485/2017 cu completarile si modificarile ulterioare (data publicarii 05.02.2018)

 - repartizari_sedinte_completari_catedra - Sedinta publica pentru solutionarea completari norma didactica a cadrelor didactice titulare va avea loc in data de 5 martie 2018 la Colegiul National ”Gheorghe Sincai” Baia Mare incepand cu ora 12.30

 - anunt sedinta publica - informatii referitoare la desfasurarea sedintei din data de 5 martie 2018

 - Testul pentru clasele bilingve/intensive va avea loc marti 27 februarie 2018, incepand cu ora 10.00, la Colegiul National ”Vasile Lucaciu” Baia Mare

 - Proba practica INFORMATICA va avea loc miercuri 28 februarie 2018, ora 14.00 la Colegiul National ”Gheorghe Sincai” Baia Mare

 - inspectii completare programarea inspectiilor pentru etapa de completare norma titulari (data publicarii 26.02.2018 ora 14.00, fisier in actualizare)

 - rezultate inspectii_probe_punctaje rezultatele obtinute de cadrele didactice la inspectiile speciale la clasa/probele practice, precum si punctajele evaluarii dosarelor (data publicarii 02.03.2018)

 


Actualizare Res_Umane 4.51 

- actualizare proiect incadrare 2018 (Data actualizarii: 25.01.2018) 

- precizari proiect incadrare 2018-2019


Legislatie 

- Ordinul MEN nr. 3108 din 2018 pentru aprobarea Centralizatorului 2018

- 0_cultura generala

- 1_cultura generala

- 2_cultura generala

- 3_cultura generala

- 4_cultura generala

- 5_invatamant special

- 6_discipline tehnologice

- 7_instruire practica

- 8_palate si cluburi

- 9_palate si cluburi

- Ordin privind aprobarea anexelor la Centralizator

- Anexe Centralizator

-  Accept_2018_participare_etape_de_mobilitate_concurs_si_definitivat (data publicarii: 21 martie 2018)

- OMEN nr. 5485/13.11.2017 - Ordin privind aprobarea Metodologiei - cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare în anul scolar 2018-2019 (data publicarii 29.11.2017)

 - Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2018 - 2019

 - OMEN nr. 3017_08_01_2018 - Modificare metodologie (data publicarii 22.01.2018)

 - CALENDAR (data publicarii 22.01.2018)

  - Cerere completare norma didactica

 - Cerere detasare in interesul invatamantului pentru restrangere de activitate nesolutionata

 - Cerere pentru obtinerea acordului_acordului de principiu pentru transfer_pretransfer

 - Cerere_titularizare_art_253

 - Cerere transfer pentru restrangere de activitate_pretransfer

 - Cerere pretransfer prin schimb de posturi prin consimtamant scris

 - Cerere detasare la cerere

 - Cerere inscriere concurs national - concurs judetean

 - Cerere prelungire durata contract - art 81 sau art 85

 - Cerere angajare pe perioada determinata note 2017 sau 2016

 - Cerere angajare pe perioada determinata note 2015

 - Cerere angajare pe perioada determinata note 2012_2013_2014

 - Cerere plata cu ora

 - Acord pentru detasare in interesul invatamantului

 - Model raport comisie mobilitate UPJ pentru restrangere de activitate

 - Model raport comisie mobilitate UPJ pentru pretransfer

 - Model adresa de instiintare ISJ - acorduri transfer restrangere de activitate_pretransfer

 - Model acord_acord de principiu emis de directorul UPJ pentru restrangere de activitate

 - Model acord de principiu emis de directorul UPJ pentru pretransfer

 - Specializari invatamant special

 - Calculul mediei de departajare

 - Fise de evaluare a lectiilor - inspectii speciale la clasa

 - Probe practice - orale


Tipizate utile cadrelor didactice

Anexa 2 -criterii si punctaje pentru evaluarea personalului didactic (document pdf)

Anexa 2 -criterii si punctaje pentru evaluarea personalului didactic (document word)

 - f04 -adeverinta -structura postului, se completeaza doar pentru cadre didactice titulare

 - 2018 - cerere de intregire norma


Prelungirea duratei contractului individual de munca in anul scolar 2018-2019, conform prevederilor art. 85 din Metodologie  

- Important- cadrele didactice care au primit acorduri de principiu  si nu au depus cereri de prelungire a duratei contractelor individuale de munca pe perioada determinata in anul scolar 2018-2019 (dosare) in perioada 2-4 mai 2018, mai pot depune cereri (dosare) in zilele de 31 iulie 2018 si 1 august 2018. - Program de preluare dosare la ISJMM-camera 9: 31 iulie: orele 10,00-15,00; 1 august: orele 10,00-15,30

- Program de preluare dosare la ISJMM-camera 9: 2 mai (orele 10,00-15,00), 3 mai (orele 14,00-16,00), 4 mai (orele 10,00-13,00)

- informatii pentru candidati conform prevederilor art. 85 din Metodologie

- documente referitoare la prelungirea duratei contractului individual de munca in anul scolar 2018-2019, conform prevederilor art. 85 din Metodologie(media de repartizare minimum 5.00)


Repartizare pe perioada nedeterminata in baza art. 253 din LEN 1/2011

- Sedinta PUBLICA de repartizare in baza art. 253  va avea loc la Colegiul National Gheorghe Sincai Baia Mare, luni, 16 aprilie 2018, ora 11

- Depunerea si inregistrarea dosarelor la ISJ MARAMURES (Cerere tip: Anexa 3, pag. 64 din Metodologie) in vederea repartizarii pe perioada nedeterminata, in sedinta de repartizare, conform prevederilor art. 253 din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. ORAR PRELUARE DOSARE :3 APRILIE-  ORELE: 11.00- 14.00, 4 APRILIE-   ORELE: 11.00-14.00, 5 APRILIE:   ORELE: 12.00-14.00 (modificat), 11 APRILIE-  ORELE: 10.00- 14.00,12 APRILIE-  ORELE:14.00- 16.00

- informatii candidati- certificat medical

- Cerere_titularizare_art_253

Calendar repartizare pe perioada nedeterminata in baza art. 253

- Extras din metodologie art. 253


Reincadrare pensionari

- Cerere tip reincadrare fost titular

Acord reincadrare pensionari

- Instiintare ISJ reincadrare pensionari


Detasare la cerere prin concurs specific

-Detasare la cerere in primul an dupa repartizare- informatii

-Tabel punctaj detasare  la cerere + varianta scanata .pdf

- Important - cadrele didactice care nu au depus cereri de inscriere pentru detasare la cerere (dosare) in perioada 20 aprilie - 3 mai, mai pot depune cereri de inscriere pentru detasare la cerere (dosare) prin concurs specific in zilele de 31 iulie si 1 august 2018. - Program de preluare dosare la ISJMM-camera 9: 31 iulie: orele 10,00-15,00; 1 august: orele 10,00-15,30

- Punctaje detasare la cerere_mai 2018

- Program de preluare dosare la ISJMM-camera 9: 20 aprilie (orele 10,00-13,00), 23 aprilie (orele 13,00-15,00), 24 aprilie (orele 10,00-14,00), 25 aprilie (orele 10,00-14,00), 26 aprilie (orele 14,00-16,00), 2 mai (orele 10,00-15,00), 3 mai (orele 14,00-16,00)

- Extras din metodologie detasare la cerere

- Extras calendar din metodologie detasare la cerere

- Cerere detasare la cerere prin concurs specific


Detasare la cerere prin continuitate

- Program de preluare dosare la ISJMM-camera 9: 2 mai (orele 10,00-15,00), 3 mai (orele 14,00-16,00), 4 mai (orele 10,00-13,00)

- Extras din metodologie

Extras calendar din metodologie

- Acord director detasare la cerere prin continuitate

- Instiintare ISJMM detasare la cerere prin continuitate


Concediu fara plata

- Cerere concediu fara plata art. 279

Cerere concediu fara plata art. 255


Restrangere de activitate

- informatii despre sedinta publica dn 27 martie 2018, de la Colegiul National Gheorghe Sincai Baia Mare, ora 10.00(Data publicarii: 24 martie 2018)

- rezultate inspectii la clasa si probe practice pentru RTA(Data publicarii: 19 martie 2018)

- Precizare importanta: transferul personalului didactic titular in mediul rural disponibilizat prin restrangere de activitate sau prin restructurarea retelei scolare se poate realiza in mediul urban doar in  conformitate cu art.5 alin7 din Metodologia-Cadru 2018-2019!(Data publicarii: 12 martie 2018)

- program preluare contestatii punctaje RA: 12 martie 2018 (orele 14.00-16.00) si 13 martie 2018 (orele 9.00-15.00)(Data publicarii: 12 martie 2018)

- inspectii/probe practice restrangere de activitate(Data publicarii: 12 martie 2018)

- punctajele obtinute in urma evaluarii dosarelor cadrelor didactice aflate in restrangere de activitate (Data publicarii: 12 martie 2018)

- program preluare dosare RTA 2018

- cadre didactice care vor intra in reducere de activitate incepand cu anul scolar 2018-2019(Data publicarii: 06 martie 2018)

- conditii specifice

 - restrangere de activitate - arhiva .rar continand documentele referitoare la RTA 2018(Data publicarii: 20 februarie 2018)


Intregire norma titulari

 - programare inspectii  programarea inspectiilor pentru cadrele didactice participante la etapa de intregire norma didactica

 - rezultate inspectii


Completarea normei didactice de predare-invatare-evaluare la nivelul unitatilor de invatamant(art.25 din Metodologie)

- adresa si cererea de completare in UPJ


Mentinerea ca titulari in functia didactica, in anul scolar 2018-2019, pana la 3 ani peste varsta de pensionare, raporatata la data de 1 septembrie 2018 

-Lista finala (dupa contestatii) validata in CA al ISJMM cuprinzand cadrele didactice care indeplinesc conditiile legale de pensionare la data de 1 septembrie 2018 si au  au solicitat mentinerea in activitate ca titular in anul scolar 2018-2019, in functia didactica  pana la  3 ani peste varsta de pensionare raportata la data de 1 septembrie 2018- ACORD (Data publicarii 09.02.2018)

-Lista finala (dupa contestatii) validata in CA al ISJMM cuprinzand cadrele didactice care indeplinesc conditiile legale de pensionare la data de 1 septembrie 2018 si au  au solicitat mentinerea in activitate ca titular in anul scolar 2018-2019, in functia didactica  pana la  3 ani peste varsta de pensionare raportata la data de 1 septembrie 2018- RESPINS (Data publicarii 09.02.2018)

- Contestatiile cadrelor didactice care au solicitat mentinerea in activitate pana la  3 ani peste varsta de pensionare se pot depune in zilele de 5, 6 si 7 februarie 2018, la secretariatul ISJ Maramures dupa urmatorul program: 5 februarie: orele 13.00-16.00, 6 si 7 februarie: orele 9.00-14.00 (Data publicarii 05.02.2017)

- adresa mentinere titulari (Data publicarii 23.01.2018)

- instiintare mentinere titulari (Data publicarii 23.01.2018)

- acord mentinere titulari (Data publicarii 23.01.2018)

- cerere tip mentinere titulari (Data publicarii 23.01.2018)


Concursuri la nivelul unitatilor scolare - organizate pentru posturile/catedrele ce se vacanteaza pe parcursul anului scolar 2017-2018

- macheta_posturi_vacante_2017_2018.xls (Data publicarii 13.09.2016, data reactualizarii 23.04.2018, ora 16.00, ce este colorat cu galben este deja ocupat)