Compartimentul Managementul Resurselor Umane,

Inspectori scolari pentru managementul resurselor umane,

Abraham Mihaiela - 004.0735.802.356
Vida Flaviu - 004.0724.343.266


 

Mobilitatea personalului didactic

(2017-2018)

 


 Ocuparea posturilor/catedrelor ramase vacante/rezervate conform art,103, alin 1 din Metodologie

-Anunt-informatii

-Model cerere incadrare


 Concursul pentru calificati si testarea personalului fara studii corespunzatoare postului organizate la nivel judetean septembrie 2017( data publicarii 28 iulie 2017, actualizat la 6 septembrie 2017, ora 20.30)

- Ordinea de repartizare in sedinta publica din 8 septembrie 2017

- Graficul sedintei publice din 8 septembrie 2017 - Locatie: Colegiul National Gh. Sincai Baia Mare

- Rezultate CALIFICATI - concurs judetean

- Rezultate NECALIFICATI - concurs judetean

- Contestatiile la concursul judetean se vor depune la sediul Inspectoratului Scolar Maramures (secretariat) in data de 7 septembrie 2017, intre orele 8-12

- Personalul didactic pensionat, suplinitor si asociat care au primit aviz din partea scolilor pentru plata cu ora trebuie sa se prezinte in sedinta din data de 8 septembrie 2017 la Colegiul National Gh. Sincai Baia Mare

- Rezultatele de la probele practice si orale

- Interviul pentru necalificati va avea loc dupa proba  scrisa, incepand cu orele 13,00 la Colegiul Economic Nicolae Titulescu Baia Mare

- Lista candidati calificati inscrisi la concursul judetean

- Lista candidati necalificati inscrisi la concursul judetean

- Informatii despre probele orale si practice pentru testarea judeteana

- Anunt privind organizarea concursului/testarii la nivel judetean pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor ramase vacante/rezervate sesiunea septembrie 2017

- Important!!!! Candidatii care s-au inscris la concursul national unic de titularizare 2017 avand fisa de inscriere inregistrata in aplicatia informatica si doresc sa participe la concursul judetean vor depune la ISJMM doar cererea-tip

- Program preluare dosare - camera 9- ISJMM- 1 SEPTEMBRIE 2017- ORELE 10,00-14,00; 4 SEPTEMBRIE 2017- ORELE 10,00-14,30

- Calendar

- Extras metodologie- concurs judetean

- Cerere inscriere la concurs/testare

- Anunt certificat medical

- Declaratie de incompatibilitate


 Posturi/catedre 2017-2018

- lista posturilor catedrelor 2017-2018  randurile colorate cu galben reprezinta coduri de posturi ocupate in sedintele publice (Data publicarii: 22.02.2017, actualizate: 07 septembrie 2017, ORA 15.46 fisier in actualizare)


Calendarul lunii august

- sedinta publica din 30 august 2017- informatii-locatie Colegiul National Gh.Sincai Baia Mare

- sedinta publica din 29 august 2017- informatii -locatie Colegiul National Gh.Sincai Baia Mare

- sedinta publica din 28 august 2017 se va desfasura la Colegiul National Gh. Sincai Baia Mare incepand cu ora 9,00 dupa urmatorul grafic

- Informare august- graficul depunerii dosarelor la ISJ Maramures in perioada 21 - 22 august 2017(data publicarii 01.08.2017)

- Calendar_mobilitate_august - etapa de mobilitate si categoriile de candidati la sedintele publice(data publicarii 03.08.2017)

- Proba pentru predare la clasele in regim BILINGV(engleza) va avea loc in data de 22 august 2017, ora 9,00 la Colegiul National Gh. Sincai Baia Mare

- Proba practica pentru arte vizuale se va desfasura in 22 august 2017 la Colegiul de Arte Baia Mare de la ora 12,00

- Proba orala de limba ucraineana - materna se va desfasura in 22 august 2017 la Colegiul de Arte Baia Mare de la ora 12,00

- Proba orala de limba romana se va desfasura in 22 august 2017 la Colegiul de Arte Baia Mare de la ora 12,00


Plata cu ora 2017-2018 (Data publicarii: 31.07.2017)

- Extras din metodologie- plata cu ora

Cerere plata cu ora/cumul

Anunt certificat medical

- Anexa nr. 2.pdf, anexa-nr-2.doc, criterii si punctaje pentru evaluarea personalului didactic


Detasare la cerere 2017-2018(actualizat la data de 05.09.2017)

- Punctaje detasare la cerere septembrie(data publicarii 05.09.2017)

- Punctaje detasare la cerere august(data publicarii 22.08.2017, actualizat la 24.08.2017)

- Extras din Metodologie/Calendar; Organizarea si desfasurarea detasarii la cerere pentru anul scolar 2017-2018 (Data publicarii: 21.04.2017)

- Model cerere detasare la cerere

- Opis DLC (continut dosar)

- Anexa nr. 2.pdf, anexa-nr-2.doc, criterii si punctaje pentru evaluarea personalului didactic

- Formular 4


Concurs titularizare 2017-2018

- Urmatoarele sedinte publice organizate de Inspectoratul Scolar Judetean Maramures, conform Calendarului, se vor desfasura incepand cu 28 AUGUST 2017

- Note_concurs DUPA CONTESTATII (data publicarii 18.07.2017, ora 10.30)

- repartizare_26 iulie 2017 - repartizarea candidatilor pentru sedinta din 26 iulie 2017, in functie de disciplina postului (data publicarii 18.07.2017, ora 11.13)

posturi titularizabile - lista posturilor titularizabile pentru sedinta din 26 iulie 2017 (data publicarii 18.07.2017, ora 12.06)

- Note_concurs_2017 - rezultatele probei scrise (data publicarii 18.07.2017, ora 10.10, rectualizare cu medii de repartizare, ora 19.00)

- Afis_Rezultatele concursului_isj (data publicarii 13.07.2017)

- Afis_contestatii (data publicarii 13.07.2017)

**Absolventii 2017 care NU au validat fisele de concurs pot sa le mai valideze in 12 iulie 2017, intre orele 7.00-8.15 doar la Colegiul Tehnic A.Saligny Baia Mare***

- rezultate inspectii_probe practice_orale_2017 (Data publicarii: 24.06.2017)

- nu pot participa la concurs 2017 (Data publicarii: 24.06.2017)

- proba_scrisa_2017  in atentia candidatilor inscrise la concurs - informatii utile pentru proba scrisa din data de 12 iulie 2017

- Procedura MEN nr. 34848 privind desfasurarea probei scrise de concurs, sigilarea si securizarea lucrarilor scrise (Data publicarii: 06.07.2017)

REPARTIZAREA DISCIPLINELOR DE CONCURS, A CANDIDATILOR PE CENTRE

- arondare_discipline_Titulescu - lista disciplinelor de concurs pentru candidatii care vor sustine proba scrisa la Colegiul Tehnic "Anghel Saligny" Baia Mare - str. Progresului nr. 43 Baia Mare (data publicarii 29.06.2017)

- arondare_discipline_Saligny - lista disciplinelor de concurs pentru candidatii care vor sustine proba scrisa la Colegiul Economic "Nicolae Titulescu" Baia Mare - str. Progresului nr. 45 Baia Mare (data publicarii 29.06.2017)

- repartizari_CTAS -  repartizarea pe sali a candidatilor la Colegiul Tehnic "Anghel Saligny" Baia Mare (data publicarii 10.07.2017)

- repartizari_CENT - repartizarea pe sali a candidatilor la Colegiul Economic "Nicolae Titulescu" Baia Mare (data publicarii 10.07.2017)

VALIDARE FISE absolventi promotie 2017

validare_fise_absolventi_an_curent_concurs_2017 - important etapa validare fise, perioada 6-10 iulie 2017, in zilele lucratoare, la Colegiul Tehnic "Anghel Saligny" Baia Mare, conform programului din prezenta adresa (data publicarii 29.06.2017)

- Fise de concurs NEVALIDATE de candidatii absolventi din seriile anterioare- nu pot participa la concurs fara fisa validata(Data publicarii: 29.05.2017)

- Important!!! Validare fise, program validare (data publicarii: 22.05.2017) 

- programare inspectii/probe practice/orale concurs de titularizare 2017(Data publicarii: 29.05.2017)

Inscrierile pentru  concursul national de titularizare 2017 vor avea loc la Colegiul Tehnic Anghel Saligny Baia Mare in zilele de 16, 17, 18, 19, 22 mai 2017 intre orele 9,00-15,00. Candidatii vor folosi dosare cu sina. Avizul/Adeverinta medicala cu mentiunea "apt pentru a preda in invatamant" trebuie sa fie in original si emis de medicul de medicina muncii sau de medicul de familie. 

- Fisa inscriere concurs titularizare 2017

- Concurs national sesiunea 2017(Data publicarii: 10.04.2017)


Detasare in interesul invatamantului 2017-2018

Detasare_interesul_invatamantului - extras din metodologie,calendar etapa, acord ( data publicarii 17.07.2017)

opis dosar DIII - grafic depunere dosare la ISJMM, opisul dosarului ( data publicarii 17.07.2017)


Etape mobilitate 2017-2018

- Punctaje detasare la cerere august(data publicarii 22.08.2017, actualizat la 24.08.2017)

- Punctaje detasare la cerere iunie 2017(Data publicarii:06.06.2017) 

Important!!!! Sedinta publica din 9 mai 2017 pentru repartizarea pe perioada nedeterminata in baza art. 253 din LEN va avea loc la Colegiul Gheorghe Sincai Baia Mare, incepand cu orele 10,00

- Tabel cuprinzand cadrele didactice pentru repartizarea pe perioada nedeterminata in baza art. 253 din LEN (Data publicarii:08.05.2017) 

- Tabel cuprinzand cadrele didactice pentru repartizarea pe perioada nedeterminata in baza art. 253 din LEN (Data publicarii:08.05.2017) 

- Program preluare dosare la ISJMM pentru repartizarea pe perioada nedeterminata in baza art. 253 din LEN: 3-5 mai 2017, orele 11,30-15,00

- Repartizare in baza notelor obtinute in concursurile nationale sesiunile: 2011 - 2016 (Data publicarii: 13.04.2017)

- lnformatii referitoare la solutionarea cererilor de concediu fara plata ale titularilor, pentru anul scolar 2017-2018 (Data publicarii: 10.04.2017)

- Prelungire contract - minim nota 5(art. 85 din metodologie)(Data publicarii: 10.04.2017, actualizat la 15.05.2017)

- Reincadrare pensionari(Data publicarii: 10.04.2017)

- Prelungire contract de munca - medie de repartizare 7 si cel putin definitivat(Data publicarii: 10.04.2017)

-repartizarea pe perioada nedeterminata a cadrelor didactice calificate angajate cu contract individual de munca pe perioada determinata, in baza art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.(Data publicarii: 11.04.2017)

-Program preluare dosare - prelungire contract minim nota 5 -art. 85 din metodologie- si detasare la cerere prin concurs specific si continuitate: 16, 17 mai 2017 (marti, miercuri): 10,30-15,00; 18 mai 2017 (joi): 12,30-15,30; 19 mai 2017 (vineri): 10,30-13,00; 22 mai 2017 (luni): 12,30-15,00


Legislatia - Mobilitatii personalului didactic de predare pentru 2017-2018

- OMEN nr. 3151/31.01.2017, pentru modificarea si completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2017-2018, aprobata prin OMENCS nr. 5739/2016: 2017-01-31-3151-omen-modif-complet-metod-mobilit.pdf (Data publicarii: 20.02.2017)

- OMENCS 5739_Metodologie mobilitate personal didactic 2016 (Data publicarii: 20.12.2016: Data ultimei actualizari: 04.01.2017)

- Metodologie mobilitate pers_did 2017_2018 (Data publicarii: 20.12.2016: Data ultimei actualizari: 04.01.2017)

- CALENDAR 2017-2018 (Data publicarii: 20.12.2016: Data ultimei actualizari: 04.01.2017)

- OMEN Centralizator - OMEN nr. 3086/16.01.2017 pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de invatamant, domeniile si specializarile, probele de concurs valabile pentru incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar, precum si disciplinele pentru examenul national de definitivare in invatamant 2017 (Data publicarii: 26.01.2017)

- 0_Centralizator 2017_cultura_generala

- 1_Centralizator 2017 cultura generala1 

- 2_Centralizator 2017 cultura generala2

- 3_Centralizator 2017 cultura generala3

- 4_Centralizator 2017 cultura generala4

- 5_Centralizator 2017 invatamant special

- 6_Centralizator 2017 discipline tehnologice

- 7_Centralizator 2017 instuire practica

- 8_Centralizator 2017 palate si cluburi1

- 9_Centralizator 2017 palate si cluburi2

- Accept_participare_etape_de_mobilitate_concurs_DEF_2017 (data publicarii 07.04.2017)


Formulare/Modele de cereri

- cerere completare norma

- cerere acord transfer-pretransfer consimtit

- cerere transfer restrangere-pretransfer

- cerere pretransfer schimb

- cerere prelungire contract

- cerere repartizare nedeterminata art.253

- cerere inscriere concurs national - judetean

- cerere detasare la cerere

- cerere detasare in interesul invatamantului pentru restrangere nesolutionata

- cerere angajare note sesiunea 2016 sau 2015

- cerere angajare note sesiunea 2014

- cerere angajare note sesiunile 2011-2012-2013

- cerere plata cu ora-cumul

- acord detasare in interesul invatamantului

- raport comisie de mobilitate transfer restrangere

- acord director transfer restrangere

- raport comisie de mobilitate pretransfer

- acord director pretransfer

- adresa instiintare ISJ transfer restrangere-pretransfer

- calculul mediei de departajare

- specializari invatamant special

- Anexa nr. 2.pdf, anexa-nr-2.doc, criterii si punctaje pentru evaluarea personalului didactic

- Formular 4


Pretransfer 2017-2018 (data publicarii 13.03.2017)

-  Sedinta publica pentru solutionarea cererilor de pretransfer se va desfasura la Colegiul National“Gheorghe Sincai“ Baia Mare, in data de 25 aprilie 2017, cu incepere de la ora 9.00   

repartizare pe discipline - sedinta pretransfer 2017

-  Probele practice/orale pentru etapa de pretransfer se vor desfasura in data de 5 aprilie 2017, astfel:

* informatica- Colegiul National Gheorghe Sincai Baia Mare, ora 14.00

* pregatire sportiva de specialitate - Club Sportiv Scolar nr. 2 Baia Mare, ora 10.00

* proba orala limba romana - Colegiul de Arte Baia Mare, ora 10.00

** Punctajele cadrelor didactice participante la etapa de pretransfer dupa contestatii(data publicarii 04.04.2017, actualizat la 06.04.2017)

Eventualele contestatii se depun la secretariatul ISJMM dupa urmatorul program:

***04 aprilie 2017, intre orele 12-15;

***05 aprilie 2017, intre orele 9-14

 - Nota ISJMM in atentia cadrelor didactice care participa la etapa de pretransfer (data publicarii 29.03.2017)

 - adresa_ISJMM_pretransfer

 - program_depunere_dosare_ISJMM

 - cerere_proba_practica_pretransfer

 - Formular 4 (structura postului)

 - cerere transfer restrangere-pretransfer adresata inspectoratului scolar

 - cerere acord transfer-pretransfer consimtit adresata unitatii de invatamant

 - cerere pretransfer schimb adresata inspectoratului scolar

 - criterii specifice finale  - conditii specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante in cadrul etapelor de transfer/pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant (data publicarii 02.03.2017)


 Restrangeri de activitate 2017-2018

 - Sedinta publica pentru solutionarea restrangerilor de activitate va avea loc in data de 22 martie 2017, la Colegiul National "Gheorghe Sincai" Baia Mare, incepand cu ora 8.30. Rugam cadrele didactice sa fie prezente la ora planificata

 - RA_2017_punctaje punctajele cadrelor didactice obtinute in urma evaluarii dosarelor (Data publicarii: 09.03.2017)

 Eventualele contestatii la punctajele obtinute in urma evaluarii dosarelor pentru etapa de restrangere de activitate se depun la secretariatul ISJ Maramures in 10 martie 2017 intre orele 10.00 - 15.00

 - restrangere_planificare_preluari_dosare - planificarea preluarii dosarelor la ISJMM, a cadrelor didactice aflate in restrangere de activitate (data publicarii 28.02.2017)

 - extras_metodologie_retrangeri (data publicarii 28.02.2017)

 - Formular 4

 - cerere transfer restrangere-pretransfer adresata inspectoratului scolar

 - cerere acord transfer-pretransfer consimtit adresata unitatii de invatamant

 - cerere_proba_practica_restrangere

 - criterii specifice finale  - conditii specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante in cadrul etapelor de transfer/pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant (data publicarii 02.03.2017)

 - RA_2017 - lista cadrelor didactice aflate in situatia de restrangere de activitate incepand cu 1 septembrie 2017 (data publicarii 02.03.2017)


Completarea de norma pentru 2017-2018

- Proba practica la disciplina INFORMATICA pentru etapa de completare norma se va desfasura la Colegiul National "Gheorghe Sincai" Baia Mare incepand cu ora 14.00

- completari planificare sedinta publica  - Sedinta publica pentru solutionarea completarilor norma titulari se va desfasura la Colegiul National "Gheorghe Sincai" Baia Mare, incepand cu ora 9.00

- important_dosare_completare_norma (Data publicarii: 27.01.2017)

- planificare_depunere_dosare_completare (Data publicarii: 27.01.2017)

- Cerere_proba_practica_completare (Data publicarii: 27.01.2017)

- cerere completare norma (Data publicarii: 27.01.2017)


Mentinere pensionabili ca titulari in anul scolar 2017-2018

- Lista finala (dupa contestatii) cuprinzand cadrele didactice care indeplinesc conditiile legale de pensionare la data de 1 septembrie 2017 si au  au solicitat mentinerea in activitate ca titular in anul scolar 2017-2018, in functia didactica  pana la  3 ani peste varsta de pensionare raportata la data de 1 septembrie 2017 (Data publicarii 08.02.2017) 

- Contestatiile cadrelor didactice care au solicitat mentinerea in activitate pana la  3 ani peste varsta de pensionare se pot depune in zilele de 6 si 7 februarie 2017, la secretariatul ISJ Maramures intre orele 9.00-15.00 (Data publicarii 04.02.2017)


Concursuri la nivelul unitatilor scolare - organizate pentru posturile/catedrele ce se vacanteaza pe parcursul anului scolar 2016-2017

- Met_ocup_post_an_scolar_4959_2013

- Cerere concurs scoala

- macheta_posturi_vacante_2016_2017 (Data publicarii 12.09.2016, Data ultimei actualizari: 02.05.2017, ora 12:53) [posturile marcate cu galben sunt deja ocupate]